Fafo Østforum seminar

Grenseløs transport

torsdag 7. mars 2019

kl. 14:00–

16:00

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Transport på tvers av landegrensene i EØS-området er et omstridt tema, også i Norge. Ikke bare fordi snøglatte fjelloverganger skaper problemer for utenlandske sjåfører, men fordi internasjonal transport skaper press på norske lønns- og arbeidsvilkår. På dette seminaret får vi blant annet høre om en ny undersøkelse blant bulgarske og rumenske sjåfører i Norge.

Undersøkelsen er gjennomført av Transportøkonomisk institutt (TØI) og Fafo.

Målet om å etablere et reelt felles europeisk transportområde omfatter også veitransporten, og nye reguleringer er på trappene. Blant stridsspørsmålene er kjøre- og hviletid og regler om kabotasjekjøring. Kabotasjekjøring innebærer at utenlandske transportører kan utføre oppdrag innenlands i en begrenset periode i forbindelse med at de har hatt en transport inn til Norge.

For å demme opp for økende lavlønnskonkurranse innenfor bransjen ble både godstransport og persontransport med turbil omfattet av allmenngjorte tariffavtaler i 2015. Samtidig er det utfordrende for myndighetene å gjennomføre tilsyn i denne sektoren. Arbeidstilsynet er invitert til seminaret for å fortelle om erfaringer fra inspeksjoner.

Treparts bransjeprogram for transport ble etablert mellom partene og myndighetene våren 2014. En av deres viktigste oppgaver er å utarbeide tiltak for å møte utfordringer knyttet til arbeidsvilkår og arbeidsmiljø i gods- og turbilbransjen. Vi har invitert representanter fra partene: Yrkestrafikkforbundet og Norsk Lastebileier-Forbund er blant dem som har engasjert seg sterkt i debatten om sikkerhet på norske veier, kjøre- og hviletid og lønnspress på sjåfører.

Velkommen og bakgrunn ved Anne Mette Ødegård, prosjektleder Fafo Østforum. Lysark (pdf)

Presentasjon av ny rapport om rumenske og bulgarske sjåfører i Norge ved Kåre H. Skollerud, TØI. Lysark (pdf)

Tilsynserfaringer i transport ved Morten Lien, Arbeidstilsynet. Lysark (pdf)

Kommentar ved Lin Andrea Gulbrandsen, YTF. Lysark (pdf)

Kommentar ved Knut Gravråk, NLF. Lysark (pdf)

Samtale mellom innlederne og spørsmål fra salen

Møteleder: Anne Mette Ødegård, Fafo

Fafo Østforum

er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring. Forumet har siden 2004 vært en møteplass for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. Forumet byr på løpende kunnskapsformidling og legger til rette for debatt om arbeidskraftmobilitet og virkninger i det norske arbeidsmarkedet. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer, - dette er arrangement nr. 76. Ønsker du vårt ukentlige nyhetsbrev? - meld deg på her.

Østforum har i dag 25 deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård. Les mer på nettsidene til Fafo Østforum

Fafo Østforum seminar

Grenseløs transport

7. mars

kl. 14:00–

16:00

Velkommen og bakgrunn ved Anne Mette Ødegård, prosjektleder Fafo Østforum. Lysark (pdf)

Presentasjon av ny rapport om rumenske og bulgarske sjåfører i Norge ved Kåre H. Skollerud, TØI. Lysark (pdf)

Tilsynserfaringer i transport ved Morten Lien, Arbeidstilsynet. Lysark (pdf)

Kommentar ved Lin Andrea Gulbrandsen, YTF. Lysark (pdf)

Kommentar ved Knut Gravråk, NLF. Lysark (pdf)

Samtale mellom innlederne og spørsmål fra salen

Møteleder: Anne Mette Ødegård, Fafo

Fafo Østforum

er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring. Forumet har siden 2004 vært en møteplass for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. Forumet byr på løpende kunnskapsformidling og legger til rette for debatt om arbeidskraftmobilitet og virkninger i det norske arbeidsmarkedet. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer, - dette er arrangement nr. 76. Ønsker du vårt ukentlige nyhetsbrev? - meld deg på her.

Østforum har i dag 25 deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård. Les mer på nettsidene til Fafo Østforum

Kåre H. Skollerud

Transportøkonomisk institutt (TØI)

Morten Lien

Arbeidstilsynet

Lin Andrea Gulbrandsen

YS

Knut Gravråk

Norges Lastebileier-Forbund (NLF)

Anne Mette Ødegård

Fafo

Fafo Østforum seminar

Grenseløs transport

7. mars

kl. 14:00–

16:00

Velkommen og bakgrunn ved Anne Mette Ødegård, prosjektleder Fafo Østforum. Lysark (pdf)

Presentasjon av ny rapport om rumenske og bulgarske sjåfører i Norge ved Kåre H. Skollerud, TØI. Lysark (pdf)

Tilsynserfaringer i transport ved Morten Lien, Arbeidstilsynet. Lysark (pdf)

Kommentar ved Lin Andrea Gulbrandsen, YTF. Lysark (pdf)

Kommentar ved Knut Gravråk, NLF. Lysark (pdf)

Samtale mellom innlederne og spørsmål fra salen

Møteleder: Anne Mette Ødegård, Fafo

Fafo Østforum

er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring. Forumet har siden 2004 vært en møteplass for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. Forumet byr på løpende kunnskapsformidling og legger til rette for debatt om arbeidskraftmobilitet og virkninger i det norske arbeidsmarkedet. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer, - dette er arrangement nr. 76. Ønsker du vårt ukentlige nyhetsbrev? - meld deg på her.

Østforum har i dag 25 deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård. Les mer på nettsidene til Fafo Østforum

Kåre H. Skollerud

Transportøkonomisk institutt (TØI)

Morten Lien

Arbeidstilsynet

Lin Andrea Gulbrandsen

YS

Knut Gravråk

Norges Lastebileier-Forbund (NLF)

Anne Mette Ødegård

Fafo

Fafo Østforum seminar

Grenseløs transport

7. mars

kl. 14:00–

16:00

Kåre H. Skollerud

Transportøkonomisk institutt (TØI)

Morten Lien

Arbeidstilsynet

Lin Andrea Gulbrandsen

YS

Knut Gravråk

Norges Lastebileier-Forbund (NLF)

Anne Mette Ødegård

Fafo

Fafo Østforum seminar

Grenseløs transport

7. mars

kl. 14:00–

16:00

Transport på tvers av landegrensene i EØS-området er et omstridt tema, også i Norge. Ikke bare fordi snøglatte fjelloverganger skaper problemer for utenlandske sjåfører, men fordi internasjonal transport skaper press på norske lønns- og arbeidsvilkår. På dette seminaret får vi blant annet høre om en ny undersøkelse blant bulgarske og rumenske sjåfører i Norge.

Kåre H. Skollerud

Transportøkonomisk institutt (TØI)

Morten Lien

Arbeidstilsynet

Lin Andrea Gulbrandsen

YS

Knut Gravråk

Norges Lastebileier-Forbund (NLF)

Anne Mette Ødegård

Fafo

Fafo Østforum seminar

Grenseløs transport

7. mars

kl. 14:00–

16:00

Kåre H. Skollerud

Transportøkonomisk institutt (TØI)

Morten Lien

Arbeidstilsynet

Lin Andrea Gulbrandsen

YS

Knut Gravråk

Norges Lastebileier-Forbund (NLF)

Anne Mette Ødegård

Fafo

Fafo Østforum seminar

Grenseløs transport

7. mars

kl. 14:00–

16:00

Transport på tvers av landegrensene i EØS-området er et omstridt tema, også i Norge. Ikke bare fordi snøglatte fjelloverganger skaper problemer for utenlandske sjåfører, men fordi internasjonal transport skaper press på norske lønns- og arbeidsvilkår. På dette seminaret får vi blant annet høre om en ny undersøkelse blant bulgarske og rumenske sjåfører i Norge.

Kåre H. Skollerud

Transportøkonomisk institutt (TØI)

Morten Lien

Arbeidstilsynet

Lin Andrea Gulbrandsen

YS

Knut Gravråk

Norges Lastebileier-Forbund (NLF)

Anne Mette Ødegård

Fafo

Fafo Østforum seminar

Grenseløs transport

7. mars

kl. 14:00–

16:00

Kåre H. Skollerud

Transportøkonomisk institutt (TØI)

Morten Lien

Arbeidstilsynet

Lin Andrea Gulbrandsen

YS

Knut Gravråk

Norges Lastebileier-Forbund (NLF)

Anne Mette Ødegård

Fafo

Fafo Østforum seminar

Grenseløs transport

7. mars

kl. 14:00–

16:00

Transport på tvers av landegrensene i EØS-området er et omstridt tema, også i Norge. Ikke bare fordi snøglatte fjelloverganger skaper problemer for utenlandske sjåfører, men fordi internasjonal transport skaper press på norske lønns- og arbeidsvilkår. På dette seminaret får vi blant annet høre om en ny undersøkelse blant bulgarske og rumenske sjåfører i Norge.

Kåre H. Skollerud

Transportøkonomisk institutt (TØI)

Morten Lien

Arbeidstilsynet

Lin Andrea Gulbrandsen

YS

Knut Gravråk

Norges Lastebileier-Forbund (NLF)

Anne Mette Ødegård

Fafo

Fafo Østforum seminar

Grenseløs transport

I auditoriet i Annekset

7. mars

kl. 14:00–

16:00

7. mars

kl. 14:00–

16:00

Grenseløs transport

Fafo Østforum seminar
I auditoriet i annekset

Grenseløs transport

Fafo Østforum seminar