Fafo Østforum seminar

Hvordan virker allmenngjorte tariffavtaler?

tirsdag 27. oktober 2015

kl. 14:00–

16:00

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside.

Den kraftige økningen i innvandringen fra Øst-Europa har gitt et tilbudssjokk i deler av det norske arbeidsmarkedet. For å motvirke lavlønnskonkurranse og sosial dumping er stadig flere bransjer omfattet av en allmenngjort tariffavtale. Men hvilken effekt har dette egentlig?

Fafo Østforum og Senter for lønnsdannelse inviterte til seminar med rapportlansering.

Samfunnsøkonomisk analyse, Statistisk sentralbyrå og Fafo har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet evaluert virkningene av allmenngjøring av tariffavtaler i Norge. Sentrale spørsmål er hvordan arbeidsinnvandringen har påvirket lønnsdannelsen og arbeidsmarkedet, og på hvilken måte allmenngjøring har bremset lavlønnskonkurransen. På dette seminaret lanserte vi rapporten fra evalueringen, og forskerne presenterte et utvalg av de mest sentrale funnene.

Velkommen og møteledelse ved Line Eldring, Fafo. Presentasjon

Innledninger ved
Roger Bjørnstad, Samfunnsøkonomisk analyse. Presentasjon
Jon Erik Dølvik, Fafo. Presentasjon
Bård Jordfald, Fafo. Presentasjon
Terje Skjerpen, SSB. Presentasjon

Kommentarer ved
Thor Kleppen Sættem, Arbeids- og sosialdepartementet
Torill Lødemel, NHO. Presentasjon
Trude Tinnlund, LO. Manus

Ny publikasjon

2015 2 rapp senter for lonnsdannelseDen nye publikasjonen "Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler" utgis som rapport nr 2-2015 hos Senter for lønnsdannelse. Roger Bjørnstad er redaktør, og medforfattere (i alfabetisk rekkefølge) er Jon Erik Dølvik,  Line Eldring, Bård Jordfald, Tom Kornstad, Fredrik Bakkemo Kostøl, Ragnar Nymoen, Marina Rybalka og Terje Skjerpen. Nettutgave

 

 

Temaside

Les mer på Fafo Østforums temaside Allmenngjøring og minstelønn
 

Fafo Østforum seminar

Hvordan virker allmenngjorte tariffavtaler?

27. oktober

kl. 14:00–

16:00

Velkommen og møteledelse ved Line Eldring, Fafo. Presentasjon

Innledninger ved
Roger Bjørnstad, Samfunnsøkonomisk analyse. Presentasjon
Jon Erik Dølvik, Fafo. Presentasjon
Bård Jordfald, Fafo. Presentasjon
Terje Skjerpen, SSB. Presentasjon

Kommentarer ved
Thor Kleppen Sættem, Arbeids- og sosialdepartementet
Torill Lødemel, NHO. Presentasjon
Trude Tinnlund, LO. Manus

Ny publikasjon

2015 2 rapp senter for lonnsdannelseDen nye publikasjonen "Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler" utgis som rapport nr 2-2015 hos Senter for lønnsdannelse. Roger Bjørnstad er redaktør, og medforfattere (i alfabetisk rekkefølge) er Jon Erik Dølvik,  Line Eldring, Bård Jordfald, Tom Kornstad, Fredrik Bakkemo Kostøl, Ragnar Nymoen, Marina Rybalka og Terje Skjerpen. Nettutgave

 

 

Temaside

Les mer på Fafo Østforums temaside Allmenngjøring og minstelønn
 

Thor Kleppen Sættem

Arbeids- og sosialdepartementet

Roger Bjørnstad

Samfunnsøkonomisk analyse

Terje Skjerpen

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Torill Lødemel

NHO

Trude Tinnlund

LO

Jon Erik Dølvik

Fafo

Fafo Østforum seminar

Hvordan virker allmenngjorte tariffavtaler?

27. oktober

kl. 14:00–

16:00

Velkommen og møteledelse ved Line Eldring, Fafo. Presentasjon

Innledninger ved
Roger Bjørnstad, Samfunnsøkonomisk analyse. Presentasjon
Jon Erik Dølvik, Fafo. Presentasjon
Bård Jordfald, Fafo. Presentasjon
Terje Skjerpen, SSB. Presentasjon

Kommentarer ved
Thor Kleppen Sættem, Arbeids- og sosialdepartementet
Torill Lødemel, NHO. Presentasjon
Trude Tinnlund, LO. Manus

Ny publikasjon

2015 2 rapp senter for lonnsdannelseDen nye publikasjonen "Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler" utgis som rapport nr 2-2015 hos Senter for lønnsdannelse. Roger Bjørnstad er redaktør, og medforfattere (i alfabetisk rekkefølge) er Jon Erik Dølvik,  Line Eldring, Bård Jordfald, Tom Kornstad, Fredrik Bakkemo Kostøl, Ragnar Nymoen, Marina Rybalka og Terje Skjerpen. Nettutgave

 

 

Temaside

Les mer på Fafo Østforums temaside Allmenngjøring og minstelønn
 

Thor Kleppen Sættem

Arbeids- og sosialdepartementet

Roger Bjørnstad

Samfunnsøkonomisk analyse

Terje Skjerpen

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Torill Lødemel

NHO

Trude Tinnlund

LO

Jon Erik Dølvik

Fafo

Fafo Østforum seminar

Hvordan virker allmenngjorte tariffavtaler?

27. oktober

kl. 14:00–

16:00

Thor Kleppen Sættem

Arbeids- og sosialdepartementet

Roger Bjørnstad

Samfunnsøkonomisk analyse

Terje Skjerpen

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Torill Lødemel

NHO

Trude Tinnlund

LO

Jon Erik Dølvik

Fafo

Fafo Østforum seminar

Hvordan virker allmenngjorte tariffavtaler?

27. oktober

kl. 14:00–

16:00

Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside.

Den kraftige økningen i innvandringen fra Øst-Europa har gitt et tilbudssjokk i deler av det norske arbeidsmarkedet. For å motvirke lavlønnskonkurranse og sosial dumping er stadig flere bransjer omfattet av en allmenngjort tariffavtale. Men hvilken effekt har dette egentlig?

Fafo Østforum og Senter for lønnsdannelse inviterte til seminar med rapportlansering.

Thor Kleppen Sættem

Arbeids- og sosialdepartementet

Roger Bjørnstad

Samfunnsøkonomisk analyse

Terje Skjerpen

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Torill Lødemel

NHO

Trude Tinnlund

LO

Jon Erik Dølvik

Fafo

Fafo Østforum seminar

Hvordan virker allmenngjorte tariffavtaler?

27. oktober

kl. 14:00–

16:00

Thor Kleppen Sættem

Arbeids- og sosialdepartementet

Roger Bjørnstad

Samfunnsøkonomisk analyse

Terje Skjerpen

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Torill Lødemel

NHO

Trude Tinnlund

LO

Jon Erik Dølvik

Fafo

Fafo Østforum seminar

Hvordan virker allmenngjorte tariffavtaler?

27. oktober

kl. 14:00–

16:00

Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside.

Den kraftige økningen i innvandringen fra Øst-Europa har gitt et tilbudssjokk i deler av det norske arbeidsmarkedet. For å motvirke lavlønnskonkurranse og sosial dumping er stadig flere bransjer omfattet av en allmenngjort tariffavtale. Men hvilken effekt har dette egentlig?

Fafo Østforum og Senter for lønnsdannelse inviterte til seminar med rapportlansering.

Thor Kleppen Sættem

Arbeids- og sosialdepartementet

Roger Bjørnstad

Samfunnsøkonomisk analyse

Terje Skjerpen

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Torill Lødemel

NHO

Trude Tinnlund

LO

Jon Erik Dølvik

Fafo

Fafo Østforum seminar

Hvordan virker allmenngjorte tariffavtaler?

27. oktober

kl. 14:00–

16:00

Thor Kleppen Sættem

Arbeids- og sosialdepartementet

Roger Bjørnstad

Samfunnsøkonomisk analyse

Terje Skjerpen

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Torill Lødemel

NHO

Trude Tinnlund

LO

Jon Erik Dølvik

Fafo

Fafo Østforum seminar

Hvordan virker allmenngjorte tariffavtaler?

27. oktober

kl. 14:00–

16:00

Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside.

Den kraftige økningen i innvandringen fra Øst-Europa har gitt et tilbudssjokk i deler av det norske arbeidsmarkedet. For å motvirke lavlønnskonkurranse og sosial dumping er stadig flere bransjer omfattet av en allmenngjort tariffavtale. Men hvilken effekt har dette egentlig?

Fafo Østforum og Senter for lønnsdannelse inviterte til seminar med rapportlansering.

Thor Kleppen Sættem

Arbeids- og sosialdepartementet

Roger Bjørnstad

Samfunnsøkonomisk analyse

Terje Skjerpen

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Torill Lødemel

NHO

Trude Tinnlund

LO

Jon Erik Dølvik

Fafo

Fafo Østforum seminar

Hvordan virker allmenngjorte tariffavtaler?

I auditoriet i Annekset

27. oktober

kl. 14:00–

16:00

27. oktober

kl. 14:00–

16:00

Hvordan virker allmenngjorte tariffavtaler?

Fafo Østforum seminar
I auditoriet i annekset

Hvordan virker allmenngjorte tariffavtaler?

Fafo Østforum seminar