Skip to main content

Fafo-frokost med rapportlansering

I fraværsgrensens dødvinkel

torsdag 24. januar 2019

kl. 08:30–

00:00

Fafo, Borggata 2b

Til tross for at fraværet i videregående opplæring har gått ned etter innføringen av fraværsgrensen, kan veien til fullført skole ha blitt lengre og tyngre for noen elever. På denne Fafo-frokosten belyste vi konsekvenser av fraværsgrensen for ulike elevgrupper, og hvordan elevene opplever og håndterer praktiseringen av fraværsgrensen.

Det var forskerpresentasjoner av rapporten, og kommentarer fra leder i Elevorganisasjonen Agathe Waage, statssekretær i Kunnskapsdepartementet Tom Erlend Skaug og avdelingsleder og lærer på Hersleb videregående skole, Ingvild Barland.

Publiseringen er den andre av tre rapporter, hvor Fafo sammen med Statistisk sentralbyrå evaluerer implementeringen og konsekvensene av at regjeringen i 2016 satte en øvre grense for udokumentert fravær på 10 prosent. I denne rapporten har vi analysert fraværsgrensen med utgangspunkt i elevenes erfaringer.

Program

Velkommen ved Sissel C. Trygstad, forskningssjef, Fafo

Presentasjon av rapporten ved: 

Jon Rogstad, forskningsleder, Fafo
Hege Gjefsen, forsker Statistisk sentralbyrå
Mathilde Bjørnset, forsker Fafo

Kommentarer og spørsmål fra salen

Agathe Waage, Elevorganisasjonen
Tom Erlend Skaug, Kunnskapsdepartementet
Ingvild Barland, avdelingsleder og lærer på Hersleb videregående skole

Spørsmål og kommentarer fra salen ledet av Sissel C. Trygstad og Marianne Takvam Kindt.

Ny publikasjon

20690Fafo-rapporten "I fraværsgrensens dødvinkel. Evaluering av fraværsgrensen i videregående opplæring. Delrapport 2" er forfattet av Mathilde Bjørnset, Nina Drange, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad. Prosjektet er finansiert avUtdanningsdirektoratet.

Les mer og last ned rapporten 

Første delrapport

Fraværet er redusert, men… Tilpasninger og konsekvenser av fraværsgrensen i videregående opplæring.

Fafo-frokost med rapportlansering

I fraværsgrensens dødvinkel

24. januar

kl. 08:30–

00:00

Hege Marie Gjefsen

Folkehelseinstituttet

Ingvild Barland

Hersleb videregående skole

Tom Erlend Skaug

Kunnskapsdepartementet

Agathe Waage

Elevorganisasjonen

Sissel C. Trygstad

Fafo

Jon Rogstad

Fafo

Mathilde Bjørnset

Fafo

Fafo-frokost med rapportlansering

I fraværsgrensens dødvinkel

24. januar

kl. 08:30–

00:00

Hege Marie Gjefsen

Folkehelseinstituttet

Ingvild Barland

Hersleb videregående skole

Tom Erlend Skaug

Kunnskapsdepartementet

Agathe Waage

Elevorganisasjonen

Sissel C. Trygstad

Fafo

Jon Rogstad

Fafo

Mathilde Bjørnset

Fafo

Fafo-frokost med rapportlansering

I fraværsgrensens dødvinkel

24. januar

kl. 08:30–

00:00

Hege Marie Gjefsen

Ingvild Barland

Tom Erlend Skaug

Agathe Waage

Sissel C. Trygstad

Jon Rogstad

Mathilde Bjørnset

Fafo-frokost med rapportlansering

I fraværsgrensens dødvinkel

24. januar

kl. 08:30–

00:00

Til tross for at fraværet i videregående opplæring har gått ned etter innføringen av fraværsgrensen, kan veien til fullført skole ha blitt lengre og tyngre for noen elever. På denne Fafo-frokosten belyste vi konsekvenser av fraværsgrensen for ulike elevgrupper, og hvordan elevene opplever og håndterer praktiseringen av fraværsgrensen.

Hege Marie Gjefsen

Ingvild Barland

Tom Erlend Skaug

Agathe Waage

Sissel C. Trygstad

Jon Rogstad

Mathilde Bjørnset

Fafo-frokost med rapportlansering

I fraværsgrensens dødvinkel

24. januar

kl. 08:30–

00:00

Hege Marie Gjefsen

Ingvild Barland

Tom Erlend Skaug

Agathe Waage

Sissel C. Trygstad

Jon Rogstad

Mathilde Bjørnset

Fafo-frokost med rapportlansering

I fraværsgrensens dødvinkel

24. januar

kl. 08:30–

00:00

Til tross for at fraværet i videregående opplæring har gått ned etter innføringen av fraværsgrensen, kan veien til fullført skole ha blitt lengre og tyngre for noen elever. På denne Fafo-frokosten belyste vi konsekvenser av fraværsgrensen for ulike elevgrupper, og hvordan elevene opplever og håndterer praktiseringen av fraværsgrensen.

Hege Marie Gjefsen

Ingvild Barland

Tom Erlend Skaug

Agathe Waage

Sissel C. Trygstad

Jon Rogstad

Mathilde Bjørnset

Fafo-frokost med rapportlansering

I fraværsgrensens dødvinkel

24. januar

kl. 08:30–

00:00

Hege Marie Gjefsen

Ingvild Barland

Tom Erlend Skaug

Agathe Waage

Sissel C. Trygstad

Jon Rogstad

Mathilde Bjørnset

Fafo-frokost med rapportlansering

I fraværsgrensens dødvinkel

24. januar

kl. 08:30–

00:00

Til tross for at fraværet i videregående opplæring har gått ned etter innføringen av fraværsgrensen, kan veien til fullført skole ha blitt lengre og tyngre for noen elever. På denne Fafo-frokosten belyste vi konsekvenser av fraværsgrensen for ulike elevgrupper, og hvordan elevene opplever og håndterer praktiseringen av fraværsgrensen.

Hege Marie Gjefsen

Ingvild Barland

Tom Erlend Skaug

Agathe Waage

Sissel C. Trygstad

Jon Rogstad

Mathilde Bjørnset

Fafo-frokost med rapportlansering

I fraværsgrensens dødvinkel

I auditoriet i Annekset

24. januar

kl. 08:30–

00:00

24. januar

kl. 08:30–

00:00

I fraværsgrensens dødvinkel

Fafo-frokost med rapportlansering
I auditoriet i annekset

I fraværsgrensens dødvinkel

Fafo-frokost med rapportlansering

Hege Marie Gjefsen

Ingvild Barland

Tom Erlend Skaug

Agathe Waage

Sissel C. Trygstad

Jon Rogstad

Mathilde Bjørnset