Skip to main content

Fafo Østforum seminar

Lovløse forhold i norske farvann?

onsdag 26. oktober 2016

kl. 14:00–

16:00

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Seminaret ble strømmet. Se opptak på Fafo-tv.

Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside.

Hva slags beskyttelse har arbeidstakere på flerbruksfartøyene på norsk sokkel? Og i hvilken grad gjelder norsk lov i møte med flaggstatprinsippet? Dette var tema på seminar hos Fafo Østforum.

Petroleumsvirksomhet med faste innretninger er omfattet av norske lover. Hjelpeaktivitetene følger det maritime regelverket. Fagforbundet Industri Energi krever nå at arbeidsmiljøloven skal gjelde for oljearbeidere på såkalte flerbruksfartøy.

Arbeidsforholdene på utenlandske skip reguleres av flaggstatens regelverk.  I en dom fra Høyesterett ble det konkludert med at skipsarbeidsloven ikke regulerer arbeidsforholdet mellom en norsk arbeidstaker og arbeidsgiver hvor arbeidet i hovedsak ble utført i Norge. Sjømannsorganisasjonene ber om politisk handling.

 

Program

Velkommen og møteledelse ved Anne Mette Ødegård, forsker i Fafo

Innledninger

Ommund Stokka, områdeansvarlig i arbeidslivsavdelingen i Industri Energi

Hanne Irene Bore, advokat og forhandler i Norsk olje & gass. Lysark (pdf)

Marie Nesvik, stipendiat ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. Lysark (pdf)

Stian Grøthe, direktør for politikk og samfunnskontakt i Sjømannsorganisasjonenes Fellessekretariat. Lysark del 1 (pdf) del 2 (pdf)

Mari Kimsås-Otterbech, advokat i Norges Rederiforbund. Lysark (pdf)

Spørsmål og kommentarer fra salen

 

Fafo Østforum

er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring. Forumet har siden 2004 vært en møteplass for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. Forumet byr på løpende kunnskapsformidling og legger til rette for debatt om arbeidskraftmobilitet og virkninger i det norske arbeidsmarkedet. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer, og frem til i dag (13. oktober 2016) har vi invitert til 64 arrangementer. Østforum har i dag 24 deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård. Les mer på nettsidene til Fafo Østforum

 

Fafo Østforum seminar

Lovløse forhold i norske farvann?

26. oktober

kl. 14:00–

16:00

Mari Kimsås-Otterbech

Norges Rederiforbund

Stian Grøthe

Sjømanns-organisasjonenes Fellessekretariat

Marie Nesvik

Insitutt for privat rett, Universitetet i Oslo

Hanne Irene Bore

Norsk olje & gass

Ommund Stokka

Industri Energi

Anne Mette Ødegård

Fafo

Fafo Østforum seminar

Lovløse forhold i norske farvann?

26. oktober

kl. 14:00–

16:00

Mari Kimsås-Otterbech

Norges Rederiforbund

Stian Grøthe

Sjømanns-organisasjonenes Fellessekretariat

Marie Nesvik

Insitutt for privat rett, Universitetet i Oslo

Hanne Irene Bore

Norsk olje & gass

Ommund Stokka

Industri Energi

Anne Mette Ødegård

Fafo

Fafo Østforum seminar

Lovløse forhold i norske farvann?

26. oktober

kl. 14:00–

16:00

Mari Kimsås-Otterbech

Stian Grøthe

Marie Nesvik

Hanne Irene Bore

Ommund Stokka

Anne Mette Ødegård

Fafo Østforum seminar

Lovløse forhold i norske farvann?

26. oktober

kl. 14:00–

16:00

Seminaret ble strømmet. Se opptak på Fafo-tv.

Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside.

Hva slags beskyttelse har arbeidstakere på flerbruksfartøyene på norsk sokkel? Og i hvilken grad gjelder norsk lov i møte med flaggstatprinsippet? Dette var tema på seminar hos Fafo Østforum.

Mari Kimsås-Otterbech

Stian Grøthe

Marie Nesvik

Hanne Irene Bore

Ommund Stokka

Anne Mette Ødegård

Fafo Østforum seminar

Lovløse forhold i norske farvann?

26. oktober

kl. 14:00–

16:00

Mari Kimsås-Otterbech

Stian Grøthe

Marie Nesvik

Hanne Irene Bore

Ommund Stokka

Anne Mette Ødegård

Fafo Østforum seminar

Lovløse forhold i norske farvann?

26. oktober

kl. 14:00–

16:00

Seminaret ble strømmet. Se opptak på Fafo-tv.

Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside.

Hva slags beskyttelse har arbeidstakere på flerbruksfartøyene på norsk sokkel? Og i hvilken grad gjelder norsk lov i møte med flaggstatprinsippet? Dette var tema på seminar hos Fafo Østforum.

Mari Kimsås-Otterbech

Stian Grøthe

Marie Nesvik

Hanne Irene Bore

Ommund Stokka

Anne Mette Ødegård

Fafo Østforum seminar

Lovløse forhold i norske farvann?

26. oktober

kl. 14:00–

16:00

Mari Kimsås-Otterbech

Stian Grøthe

Marie Nesvik

Hanne Irene Bore

Ommund Stokka

Anne Mette Ødegård

Fafo Østforum seminar

Lovløse forhold i norske farvann?

26. oktober

kl. 14:00–

16:00

Seminaret ble strømmet. Se opptak på Fafo-tv.

Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside.

Hva slags beskyttelse har arbeidstakere på flerbruksfartøyene på norsk sokkel? Og i hvilken grad gjelder norsk lov i møte med flaggstatprinsippet? Dette var tema på seminar hos Fafo Østforum.

Mari Kimsås-Otterbech

Stian Grøthe

Marie Nesvik

Hanne Irene Bore

Ommund Stokka

Anne Mette Ødegård

Fafo Østforum seminar

Lovløse forhold i norske farvann?

I auditoriet i Annekset

26. oktober

kl. 14:00–

16:00

26. oktober

kl. 14:00–

16:00

Lovløse forhold i norske farvann?

Fafo Østforum seminar
I auditoriet i annekset

Lovløse forhold i norske farvann?

Fafo Østforum seminar

Mari Kimsås-Otterbech

Stian Grøthe

Marie Nesvik

Hanne Irene Bore

Ommund Stokka

Anne Mette Ødegård