Skip to main content

Fafo-frokost med rapportlansering

Matsikkerhet i norsk utviklingspolitikk

fredag 26. april 2019

kl. 08:30–09:45

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Last ned den nye rapporten Matsystemer i norsk utviklingspolitikk: Matsikkerhet, klimatilpasset landbruk og ernæring

I Program nedenfor er det lenker til nedlastbare seminarpresentasjoner
_______________

Matsikkerhet, klimasmart landbruk og ernæring i norsk utenriks- og utviklingspolitikk – hvordan sikre veien fra gode intensjoner og ambisiøs satsing til konkret handling? Regjeringen skal før sommeren 2019 presentere en ny handlingsplan for matsystemer, og på dette seminaret lanserte vi en rapport som skal inngå i innspill til handlingsplanen.

Regjeringen har lansert en opptrappingsplan om klimatilpasset landbruk og matsikkerhet som har lagt grunnlaget for den kommende handlingsplanen for bærekraftige matsystemer i norsk utenriks- og utviklingspolitikk.

Fafo har på oppdrag fra Forum for utvikling og miljø (ForUM) vurdert norsk utviklingspolitikk og bistand til matsikkerhet og ernæring. I rapporten gjennomgås de politiske satsingene som er gjort innen dette feltet i perioden 2015–2018. Fafo-forskernes rapport inngår i ForUMs innspill til det pågående arbeidet med handlingsplanen. ForUMs mål er å gi anbefalinger til myndighetene i lys av FNs bærekraftsmål (SDG).

Rapporten slår fast at Norge har store ambisjoner og ambisiøse mål innen dette feltet. I tillegg til konkrete mål rettet mot prioriterte grupper som småbønder og kvinner, legges det opp til en helhetlig tilnærming til matsikkerhet. Satsingen innebærer blant annet et søkelys på verdikjeder og matsystemer, noe som innebærer å se matsikkerhet i sammenheng med næringsutvikling samt andre områder som helse, utdanning, miljø, sysselsetting, forbruksvaner og internasjonale handelsreguleringer. Forskernes gjennomgang viser at det likevel er behov for mer kunnskap og oppfølging, og praktisk bruk av dette i strategiutforming. Forskerne etterlyser tydeliggjøring og konkretisering – handlingsplanen bør besvare spørsmål som: Hvordan skal de politiske ambisjonene konkret følges opp? Hva er konsekvensene av norsk politikk og satsing? Hvordan skal man konkretisere måloppnåelse?

På seminaret ble både rapporten og regjeringens arbeid med den kommende handlingsplanen presentert. Deretter var det politikerdebatt. Seminaret ble arrangert av Fafo i samarbeid med ForUM. 

Program

Velkomst og møteledelse ved Tone Fløtten, Fafo. Lysark (pdf)

Arvid Solheim, seniorrådgiver i ForUM, overrekker rapporten til statssekretær Aksel Jakobsen (KrF)

Presentasjon av ny rapport ved Fafo-forskerne Anne Hatløy og Svein Erik Stave. Lysark (pdf)

Statssekretær Aksel Jakobsen kommenterer rapporten

Paneldebatt, ledet av Andrew P. Kroglund. I panelet: 
Aksel Jakobsen, statssekretær (KrF) for utviklingsminister Dag-Inge Ulstein
Usman A. Mushtaq, lege, tidligere rådgiver for Arbeiderpartiets stortingsgruppe
Liv Signe Navarsete, stortingsrepresentant (Sp)
Nikolai Hegertun, stipendiat ved Senter for utvikling og miljø (UiO)
Alexander Zlatanos Ibsen, politisk rådgiver (H)

Ny rapport

2019 forum rapp matsystemer i norsk utviklingspolitikkRapporten «Matsystemer i norsk utviklingspolitikk: Matsikkerhet, klimatilpasset landbruk og ernæring» er forfattet av Fafo-forskerne Anne Hatløy, Svein Erik Stave og Malena Kyvik Martens. Rapporten kan lastes ned her

Andre relevante publikasjoner:

Hatløy, Anne, Sommerfelt, Tone og Torheim, Liv Elin (2017), Ernæring - et sulteforet utviklingsfelt. Redd Barna. Last ned rapporten hos Redd Barna  

Torheim, Liv Elin, Anne Hatløy og Tone Sommerfelt (2017), "Nutrition, global health and Norway's development policy". Tidsskrift for Den Norske Legeforening, nr 21(2017)

Grønningsæter, Arne Backer and Svein Erik Stave (2015), The Global Goals for Sustainable Development Challenges and possible implications for Norway. Discussion paper. Other Fafo-publications 2015. Web edition (pdf 320 kB)

Torheim, Liv Elin, Marina Manuela de Paoli and Riselia Duarte Bezerra (2012), Nutrition – everybody's business and nobody's business. Nutrition within Norwegian development policy. Fafo-report 2012:55. Web edition (pdf 755kb)

Global helse

globalhealth Fafos forskningskompetanse innen global folkehelse inkluderer: dødelighetsberegninger; mor-barn helse og ernæring, matvareusikkerhet og praksis i spedbarnsernæring. Fafos forskning fokuserer spesielt på marginaliserte befolkninger som inkluderer populasjoner i konflikt og sårbare områder. Les mer på temasiden Global helse

Forum for utvikling og miljø (ForUM)

forum for miljoe og utvikling består av rundt 50 norske organisasjoner og er et religiøst og partipolitisk uavhengig nettverk. De har visjon om en demokratisk og fredelig verden, basert på rettferdig fordeling, solidaritet, menneskerettigheter og økologisk bæreevne. ForUM skal blant annet legge til rette for felles politikkutvikling i internasjonale miljø- og utviklings­spørsmål, og drive politisk påvirkning på prioriterte områder. Les mer om ForUM på deres nettsider