Skip to main content

Fafo-frokost med rapportlansering

Mindreårige ofre for menneskehandel

onsdag 28. oktober 2015

kl. 08:30–09:45

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Presentasjon av ny rapport kan lastes ned fra seminarets nettside.

Den nye Fafo-rapporten "Ikke våre barn" viser hvordan arbeidet med å identifisere og følge opp mindreårige ofre for menneskehandel ofte svikter. På dette seminaret presenterte vi noen av utfordringene og mulige løsninger. Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne ble overrakt rapporten, mens representanter fra politiet, UDI og Redd Barna var invitert til å tenke høyt rundt funnene og løsningsforslagene rapporten presenterer.

Barnekonvensjonen gir alle barn de samme grunnleggende rettighetene til liv, utvikling, beskyttelse og deltakelse, uansett hvem de er og hvor de bor. Denne, og andre internasjonale konvensjoner, forplikter Norge til å bistå og beskytte barn som oppholder seg i Norge, også mot menneskehandel. I praksis er det ofte vanskelig å bistå og beskytte barn og ungdommer som oppholder seg i Norge uten papirer, og uten egnede omsorgspersoner. Politikken som skal ivareta mindreårige ofre for menneskehandel befinner seg i skjæringspunktet mellom migrasjonskontroll og ivaretakelse av barnets beste. Hvordan skal vi løse dette? Representanter fra Redd Barna, politi og UDI var invitert til å kommentere funnene og mulige løsningsforslag fra rapporten.

Program

Velkommen ved Jon Rogstad, Fafo

Innledninger: Hovedfunn i rapporten presenteres av
Guri Tyldum, Fafo, May-Len Skilbrei, UiO og Hilde Lidén, ISF. Presentasjonen (pdf)

Overrekkelse: Den nye rapporten overrekkes til Solveig Horne, barne-, likestillings- og inkluderingsminister

Kommentarer ved
Knut Berntsen, UDI
Astrid Birgitte Borge, Politidirektoratet
Camilla Scharffscher Engeset, Redd Barna

Møteleder: Kristian Takvam Kindt, Fafo

Ny Fafo-publikasjon

20550Den nye rapporten "Ikke våre barn. Identifisering og oppfølging av mindreårige ofre for menneskehandel i Norge" presenterer resultatene fra en studie av systemene for identifisering og oppfølging av mindreårige ofre for menneskehandel i Norge. Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Rapporten er forfattet av Guri Tyldum (Fafo), Hilde Lidén (Institutt for samfunnsforskning), May-Len Skilbrei (Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo), Carmen From Dalseng (Fafo) og Kristian Takvam Kindt (Fafo).  Les mer om, og last ned, rapporten

Tidligere Fafo-publikasjoner om Migrasjon, menneskehandel og prostitusjon

Temaside

Les mer om Fafos forskning på migrasjon, integrasjon og kompetanse

Spesialrådgiver flyktningfeltet

Camilla Scharffscher Engeset

Redd Barna
Seksjonssjef i Seksjon for kriminalitetsbekjempelse

Astrid Birgitte Borge

Politidirektoratet
Seksjonssjef i fagstaben i Region- og mottaksavdelingen

Knut Berntsen

UDI