Skip to main content

Fafo-frokost med rapportlansering

Minoritetsrådgiver – avlaster eller lagspiller?

tirsdag 27. oktober 2015

kl. 08:30–

09:45

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Hva er erfaringene med minoritetsrådgiverne? Disse kom for noen år siden inn i skoler som har en høy andel elever med innvandrerbakgrunn. I dag er det 26 skoler som har ordningen. Forskere ved Fafo har, i samarbeid med Anja Bredal ved ISF/NOVA, undersøkt brukernes erfaringer med rådgiverne. Funnene ble presentert og kommentert på frokostseminaret.

Minoritetsrådgivere var et av tiltakene i regjeringens Handlingsplan mot tvangsekteskap 2008. Mandatet omfatter å fremme gode oppvekstmuligheter for barn og unge – de skal arbeide mot tvangsekteskap, mot kjønnslemlestelse og mot alvorlige begrensninger av unges frihet.

Hvordan erfarer brukerne ordningen? Brukerne er i denne sammenhengen både elever, foreldre, kollegaer på skolene og skoleledelsen. Bidrar den til et mer likeverdig tilbud? Og hva skaper best integrering, at minoritetsrådgiver avlaster rådgivere og lærere ved å ta hånd om elever med minoritetsbakgrunn med særskilte problemer, eller at minoritetsrådgiver ruster de andre stillingsfunksjonene til å gjøre jobben?

Program

Velkommen ved Jon Rogstad, forskningsleder ved Fafo

Politiske mål på området ved Kai-Morten Terning, statssekretær (FrP) i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Bakgrunn for prosjektet ved Geir Barvik, direktør i IMDi

Innledninger
Den nye rapporten "Et blikk inn i skolen. Minoritetsrådgivere sett fra brukeres ståsted" presenteres av Fafo-forskerne Beret Bråten, Kristin Jesnes og Anne Hege Strand

Kommentarer ved 
Charlotte K. Fladvad, minoritetsrådgiver ved Ulsrud vgs
Munir Jaber, sentralstyremedlem i AUF
Halvor Gillund Knudsen, seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet
Katja Walløe, Utdanningsforbundet i Oslo og lærer på Holtet vds

Avslutning ved Beret Bråten, Fafo og Anja Bredal, ISF/NOVA

Møteleder: Jon Rogstad, Fafo

Ny Fafo-publikasjon

20445Rapporten "Et blikk inn i skolen. Minoritetsrådgivere sett fra brukeres ståsted" er forfattet av Fafo-forskerne Beret Bråten, Kristin Jesnes og Anne Hege Strand, og ISF/NOVA-forsker Anja Bredal. Nettutgave. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Stillingen minoritetsrådgiver har eksistert som en forsøksordning i et utvalg skoler siden 2008. I denne rapporten undersøkes brukeres erfaringer med minoritetsrådgiverordningen. Brukere er både elever, foreldre, kollegaer på skolene og skoleledelsen. Hvordan erfarer brukere ordningen? Bidrar den til å dekke deres behov og til et mer likeverdig tilbud i skolen?

Andre relevante publikasjoner fra forfatterne

Bråten, Beret og Olav Elgvin (2014), Forskningsbasert politikk? En gjennomgang av forskningen på tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet, og av de politiske tiltakene på feltet. Oslo: Fafo-rapport 2014:16. Nettutgave

Bredal, Anja og Hilde Lidén (2015), Hva med 2017? Første delrapport i følgeevalueringen av Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet 2013-2016. Oslo: Institutt for Samfunnsforskning, 2015:003. 

Temaside

Les mer om Fafos forskning på migrasjon, integrasjon og kompetanse

Fafo-frokost med rapportlansering

Minoritetsrådgiver – avlaster eller lagspiller?

27. oktober

kl. 08:30–

09:45

Anja Bredal

NOVA

Kaja Walløe

Utdanningsforbundet i Oslo

Halvor Gillund Knudsen

Utdanningsdirektoratet

Munir Jaber

AUF

Charlotte K. Fladvad

Ulsrud videregående skole, Oslo

Geir Barvik

Integrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Kai-Morten Terning

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Jon Rogstad

Fafo

Anne Hege Strand

Fafo

Kristin Jesnes

Fafo

Beret Bråten

Fafo

Fafo-frokost med rapportlansering

Minoritetsrådgiver – avlaster eller lagspiller?

27. oktober

kl. 08:30–

09:45

Anja Bredal

NOVA

Kaja Walløe

Utdanningsforbundet i Oslo

Halvor Gillund Knudsen

Utdanningsdirektoratet

Munir Jaber

AUF

Charlotte K. Fladvad

Ulsrud videregående skole, Oslo

Geir Barvik

Integrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Kai-Morten Terning

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Jon Rogstad

Fafo

Anne Hege Strand

Fafo

Kristin Jesnes

Fafo

Beret Bråten

Fafo

Fafo-frokost med rapportlansering

Minoritetsrådgiver – avlaster eller lagspiller?

27. oktober

kl. 08:30–

09:45

Anja Bredal

Kaja Walløe

Halvor Gillund Knudsen

Munir Jaber

Charlotte K. Fladvad

Geir Barvik

Kai-Morten Terning

Jon Rogstad

Anne Hege Strand

Kristin Jesnes

Beret Bråten

Fafo-frokost med rapportlansering

Minoritetsrådgiver – avlaster eller lagspiller?

27. oktober

kl. 08:30–

09:45

Hva er erfaringene med minoritetsrådgiverne? Disse kom for noen år siden inn i skoler som har en høy andel elever med innvandrerbakgrunn. I dag er det 26 skoler som har ordningen. Forskere ved Fafo har, i samarbeid med Anja Bredal ved ISF/NOVA, undersøkt brukernes erfaringer med rådgiverne. Funnene ble presentert og kommentert på frokostseminaret.

Anja Bredal

Kaja Walløe

Halvor Gillund Knudsen

Munir Jaber

Charlotte K. Fladvad

Geir Barvik

Kai-Morten Terning

Jon Rogstad

Anne Hege Strand

Kristin Jesnes

Beret Bråten

Fafo-frokost med rapportlansering

Minoritetsrådgiver – avlaster eller lagspiller?

27. oktober

kl. 08:30–

09:45

Anja Bredal

Kaja Walløe

Halvor Gillund Knudsen

Munir Jaber

Charlotte K. Fladvad

Geir Barvik

Kai-Morten Terning

Jon Rogstad

Anne Hege Strand

Kristin Jesnes

Beret Bråten

Fafo-frokost med rapportlansering

Minoritetsrådgiver – avlaster eller lagspiller?

27. oktober

kl. 08:30–

09:45

Hva er erfaringene med minoritetsrådgiverne? Disse kom for noen år siden inn i skoler som har en høy andel elever med innvandrerbakgrunn. I dag er det 26 skoler som har ordningen. Forskere ved Fafo har, i samarbeid med Anja Bredal ved ISF/NOVA, undersøkt brukernes erfaringer med rådgiverne. Funnene ble presentert og kommentert på frokostseminaret.

Anja Bredal

Kaja Walløe

Halvor Gillund Knudsen

Munir Jaber

Charlotte K. Fladvad

Geir Barvik

Kai-Morten Terning

Jon Rogstad

Anne Hege Strand

Kristin Jesnes

Beret Bråten

Fafo-frokost med rapportlansering

Minoritetsrådgiver – avlaster eller lagspiller?

27. oktober

kl. 08:30–

09:45

Anja Bredal

Kaja Walløe

Halvor Gillund Knudsen

Munir Jaber

Charlotte K. Fladvad

Geir Barvik

Kai-Morten Terning

Jon Rogstad

Anne Hege Strand

Kristin Jesnes

Beret Bråten

Fafo-frokost med rapportlansering

Minoritetsrådgiver – avlaster eller lagspiller?

27. oktober

kl. 08:30–

09:45

Hva er erfaringene med minoritetsrådgiverne? Disse kom for noen år siden inn i skoler som har en høy andel elever med innvandrerbakgrunn. I dag er det 26 skoler som har ordningen. Forskere ved Fafo har, i samarbeid med Anja Bredal ved ISF/NOVA, undersøkt brukernes erfaringer med rådgiverne. Funnene ble presentert og kommentert på frokostseminaret.

Anja Bredal

Kaja Walløe

Halvor Gillund Knudsen

Munir Jaber

Charlotte K. Fladvad

Geir Barvik

Kai-Morten Terning

Jon Rogstad

Anne Hege Strand

Kristin Jesnes

Beret Bråten

Fafo-frokost med rapportlansering

Minoritetsrådgiver – avlaster eller lagspiller?

I auditoriet i Annekset

27. oktober

kl. 08:30–

09:45

27. oktober

kl. 08:30–

09:45

Minoritetsrådgiver – avlaster eller lagspiller?

Fafo-frokost med rapportlansering
I auditoriet i annekset

Minoritetsrådgiver – avlaster eller lagspiller?

Fafo-frokost med rapportlansering

Anja Bredal

Kaja Walløe

Halvor Gillund Knudsen

Munir Jaber

Charlotte K. Fladvad

Geir Barvik

Kai-Morten Terning

Jon Rogstad

Anne Hege Strand

Kristin Jesnes

Beret Bråten