Skip to main content

Fafo digitalt

Norge ut av koronakrisa: Samtale med Erna Solberg og Jonas Gahr Støre

fredag 21. august 2020

kl. 18:00–

19:00

Ble strømmet på Youtube og Facebook

Hva tenker statsminister Erna Solberg og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre om hvordan Norge skal komme seg ut av koronakrisa? 

 

Vi er glade for å kunne invitere til et digitalt seminar der forskere fra Fafo utfordrer Solberg og Støre: Hva er de beste politiske løsningene i tiden framover? Hvordan håndtere utfordringene koronakrisa skaper i arbeidsliv og velferdsstat? Og hva med den internasjonale solidariteten? Oppsummeringen overlater vi til Anders Giæver og Thomas Giertsen.

Program

Bolk 1: Arbeidslivets utfordringer 

Arbeidslivet står overfor flere utfordringer og korona påvirker utviklingen. I denne bolken vil vi drøfte situasjonen i arbeidsmarkedet framover, med vekt på hvordan man skal sikre nok jobber, riktig kompetanse og et velregulert og anstendig arbeidsliv

Bolk 2: Velferdsstatens utfordringer 

Koronakrisa har vist verdien av den norske velferdsstaten, samtidig som NAV har stått i store utfordringer under krisa. Vi ønsker å diskutere hvordan man kan videreutvikle velferdspolitikken, slik at den sikrer trygghet for alle og motvirker ulikhet, i en tid der finansieringsutfordringen allerede er et tema. 

Bolk 3: Det grønne skiftet 

Mens diskusjonene om velferdsstaten og arbeidslivet i stor grad dreier seg om å bevare og videreutvikle viktige særtrekk, gjelder spørsmålene om grønn omstilling hvordan det norske samfunnet kan endres. Hvilket rom har man for å vektlegge klimaspørsmålet når koronakrisa skal håndteres?

Bolk 4: Internasjonal solidaritet 

Koronakrisa er global, mens det globale samfunnet i varierende grad står sammen for å løse den. Fattige land forventes å rammes ekstra hardt av pandemien. Hvilken rolle kan og bør Norge spille globalt i håndteringen av koronakrisa

Avslutning v/Anders Giæver og Thomas Giertsen som reflekterer over det vi har hørt 

Fafo digitalt

Norge ut av koronakrisa: Samtale med Erna Solberg og Jonas Gahr Støre

21. august

kl. 18:00–

19:00

Olav Elgvin

Fafo

Hanne Cecilie Kavli

Fafo

Jon Erik Dølvik

Fafo

Fafo digitalt

Norge ut av koronakrisa: Samtale med Erna Solberg og Jonas Gahr Støre

21. august

kl. 18:00–

19:00

Olav Elgvin

Fafo

Hanne Cecilie Kavli

Fafo

Jon Erik Dølvik

Fafo

Fafo digitalt

Norge ut av koronakrisa: Samtale med Erna Solberg og Jonas Gahr Støre

21. august

kl. 18:00–

19:00

Olav Elgvin

Fafo

Hanne Cecilie Kavli

Fafo

Jon Erik Dølvik

Fafo

Fafo digitalt

Norge ut av koronakrisa: Samtale med Erna Solberg og Jonas Gahr Støre

21. august

kl. 18:00–

19:00

Hva tenker statsminister Erna Solberg og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre om hvordan Norge skal komme seg ut av koronakrisa? 

 

Olav Elgvin

Fafo

Hanne Cecilie Kavli

Fafo

Jon Erik Dølvik

Fafo

Fafo digitalt

Norge ut av koronakrisa: Samtale med Erna Solberg og Jonas Gahr Støre

21. august

kl. 18:00–

19:00

Olav Elgvin

Fafo

Hanne Cecilie Kavli

Fafo

Jon Erik Dølvik

Fafo

Fafo digitalt

Norge ut av koronakrisa: Samtale med Erna Solberg og Jonas Gahr Støre

21. august

kl. 18:00–

19:00

Hva tenker statsminister Erna Solberg og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre om hvordan Norge skal komme seg ut av koronakrisa? 

 

Olav Elgvin

Fafo

Hanne Cecilie Kavli

Fafo

Jon Erik Dølvik

Fafo

Fafo digitalt

Norge ut av koronakrisa: Samtale med Erna Solberg og Jonas Gahr Støre

21. august

kl. 18:00–

19:00

Olav Elgvin

Fafo

Hanne Cecilie Kavli

Fafo

Jon Erik Dølvik

Fafo

Fafo digitalt

Norge ut av koronakrisa: Samtale med Erna Solberg og Jonas Gahr Støre

21. august

kl. 18:00–

19:00

Hva tenker statsminister Erna Solberg og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre om hvordan Norge skal komme seg ut av koronakrisa? 

 

Olav Elgvin

Fafo

Hanne Cecilie Kavli

Fafo

Jon Erik Dølvik

Fafo

Fafo digitalt

Norge ut av koronakrisa: Samtale med Erna Solberg og Jonas Gahr Støre

I auditoriet i Annekset

21. august

kl. 18:00–

19:00

21. august

kl. 18:00–

19:00

Norge ut av koronakrisa: Samtale med Erna Solberg og Jonas Gahr Støre

Fafo digitalt
I auditoriet i annekset

Norge ut av koronakrisa: Samtale med Erna Solberg og Jonas Gahr Støre

Fafo digitalt

Olav Elgvin

Hanne Cecilie Kavli

Jon Erik Dølvik