Skip to main content

Fafo Østforum seminar

Norske bedrifters bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft

torsdag 8. juni 2017

kl. 14:00–

16:00

Fafo, Borggata 2B, Oslo

På dette seminaret ble det presentert helt nye tall om bedriftenes bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft. Undersøkelsen omfatter bygg og anlegg, industrien og hotell og restaurant.

Hva er bedriftenes behov for arbeidskraft? Hva slags tilknytningsform har arbeidstakerne? Vi fikk også svar på hva slags holdninger bedriftene har til allmenngjøring av tariffavtaler eller andre former for minstelønnsreguleringer.
Fafo gjennomførte tilsvarende undersøkelser i 2006 og 2009, noe som gjør det mulig å se på utviklingen gjennom det siste tiåret.

Program

Velkomstinnlegg ved Jon Erik Dølvik, Fafo. Lysark (pdf)

Innledning ved Fafo
Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård presenterer resultatene fra bedriftsundersøkelsen. Lysark (pdf)

Innlegg og kommentarer ved
Steinar Krogstad, Fellesforbundet
Siri Bergh, Byggenæringens Landsforening (BNL)

Spørsmål og kommentarer fra salen

Møteleder: Jon Erik Dølvik, Fafo

Relevante publikasjoner

Andersen, Rolf K., Mona Bråten, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Anne Mette Ødegård (2009), Norske bedrifters bruk av østeuropeisk arbeidskraft. Fafo-rapport 2009:46. Nettutgave (pdf 1.35mb)

Dølvik, Jon Erik, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Torunn Kvinge, Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård (2006), Grenseløst arbeidsliv? Endringer i norske bedrifters arbeidskraftsstrategier etter EU-utvidelsen. Fafo-rapport 548. Nettutgave (pdf 987K)

Fafo Østforum

er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring. Forumet har siden 2004 vært en møteplass for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. Forumet byr på løpende kunnskapsformidling og legger til rette for debatt om arbeidskraftmobilitet og virkninger i det norske arbeidsmarkedet. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer, - dette er arrangement nr 68. Ønsker du vårt ukentlige nyhetsbrev? - meld deg på her.

Østforum har i dag 24 deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård. Les mer på nettsidene til Fafo Østforum

Fafo Østforum seminar

Norske bedrifters bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft

8. juni

kl. 14:00–

16:00

Siri Bergh

Byggenæringens Landsforening (BNL)

Steinar Krogstad

LO

Anne Mette Ødegård

Fafo

Rolf K. Andersen

Fafo

Jon Erik Dølvik

Fafo

Fafo Østforum seminar

Norske bedrifters bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft

8. juni

kl. 14:00–

16:00

Siri Bergh

Byggenæringens Landsforening (BNL)

Steinar Krogstad

LO

Anne Mette Ødegård

Fafo

Rolf K. Andersen

Fafo

Jon Erik Dølvik

Fafo

Fafo Østforum seminar

Norske bedrifters bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft

8. juni

kl. 14:00–

16:00

Siri Bergh

Steinar Krogstad

Anne Mette Ødegård

Rolf K. Andersen

Jon Erik Dølvik

Fafo Østforum seminar

Norske bedrifters bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft

8. juni

kl. 14:00–

16:00

På dette seminaret ble det presentert helt nye tall om bedriftenes bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft. Undersøkelsen omfatter bygg og anlegg, industrien og hotell og restaurant.

Siri Bergh

Steinar Krogstad

Anne Mette Ødegård

Rolf K. Andersen

Jon Erik Dølvik

Fafo Østforum seminar

Norske bedrifters bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft

8. juni

kl. 14:00–

16:00

Siri Bergh

Steinar Krogstad

Anne Mette Ødegård

Rolf K. Andersen

Jon Erik Dølvik

Fafo Østforum seminar

Norske bedrifters bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft

8. juni

kl. 14:00–

16:00

På dette seminaret ble det presentert helt nye tall om bedriftenes bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft. Undersøkelsen omfatter bygg og anlegg, industrien og hotell og restaurant.

Siri Bergh

Steinar Krogstad

Anne Mette Ødegård

Rolf K. Andersen

Jon Erik Dølvik

Fafo Østforum seminar

Norske bedrifters bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft

8. juni

kl. 14:00–

16:00

Siri Bergh

Steinar Krogstad

Anne Mette Ødegård

Rolf K. Andersen

Jon Erik Dølvik

Fafo Østforum seminar

Norske bedrifters bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft

8. juni

kl. 14:00–

16:00

På dette seminaret ble det presentert helt nye tall om bedriftenes bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft. Undersøkelsen omfatter bygg og anlegg, industrien og hotell og restaurant.

Siri Bergh

Steinar Krogstad

Anne Mette Ødegård

Rolf K. Andersen

Jon Erik Dølvik

Fafo Østforum seminar

Norske bedrifters bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft

I auditoriet i Annekset

8. juni

kl. 14:00–

16:00

8. juni

kl. 14:00–

16:00

Norske bedrifters bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft

Fafo Østforum seminar
I auditoriet i annekset

Norske bedrifters bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft

Fafo Østforum seminar

Siri Bergh

Steinar Krogstad

Anne Mette Ødegård

Rolf K. Andersen

Jon Erik Dølvik