Skip to main content

Fafo-seminar med rapportlansering

Nye tall om varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet

torsdag 29. september 2016

kl. 13:00–

14:30

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Forskernes presentasjon kan lastes ned fra seminarets nettside

Opplever ansatte å kunne ytre seg fritt? Hvor mange arbeidstakere varsler om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen? Fafo inviterte til lansering av nye undersøkelser om ytringsfrihet og varsling på norske arbeidsplasser. De viser blant annet at fire av ti arbeidstakere unnlater å varsle i frykt for negative reaksjoner.


Det har nå gått seks år siden den forrige store undersøkelsen om ytringsfrihet og varsling i norsk arbeidsliv. Ett viktig spørsmål er om situasjonen for varslerne har endret seg til det bedre eller verre. Varsling ble lovregulert fra 2007, og er stadig gjenstand for stor offentlig debatt.

På dette seminaret får du de viktigste resultatene fra en spørreundersøkelse til et representativt utvalg norske arbeidstakere, gjennomført av TNS Gallup. I tillegg har Fafo undersøkt vilkårene for ytringsfrihet og varsling blant medlemmer i sju fagforbund. Resultatene er offentliggjort i to nye Fafo-rapporter som lanseres på seminardagen.

Program

Velkomst og møteledelse ved Kristin Alsos, forskningsleder Fafo

Presentasjon av undersøkelsene ved Sissel Trygstad og Johan Røed Steen, Fafo. Lysark (pdf)

Kommentarer ved
Marit Hermansen, konstituert leder i Akademikerne og president i Legeforeningen

Tone Rønoldtangen, leder i LO Stat

Kjetil Rekdal, nestleder Unio og leder av Politiets Fellesforbund Hordaland

Spørsmål og kommentarer

Nye publikasjoner

Les mer om, og last ned, de tre nye Fafo-rapportene:

Media

Unio vil ha varslerombud (Dagsavisen, 30.09.16)

Verre for varslere. Kronikk av Anne Mette Ødegård og Sissel Trygstad (Ytring.no, 29.09.16)

OUS: Halvparten varsler ikke om kritikkverdige forhold (Dagens Medisin, 29.09.16)

Leger får mest negative reaksjoner på varsling (Dagens Medisin, 29.09.16)

Halvparten tør ikke å varsle i arbeidslivet: – Det er ikke vits i å si fra, for problemene blir ikke tatt tak i (TV2, 29.09.16)

Sissel C. Trygstad, Fafo: - Varslere har fått verre kår (Dagsavisen, 29.09.16)

Prosjektet

er finansiert som et spleiselag mellom
Stiftelsen Fritt Ord,
Akademikerne,
LO Stat,
Unio,
Industri Energi,
Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT),
Norsk Sykepleierforbund,
Legeforeningen,
Politiets Fellesforbund,
Norsk Tjenestemannslag (NTL),
Juristforbundet og
Utdanningsforbundet.

Temaside

For en oversikt over Fafos tidligere publikasjoner om varsling, se temasiden Arbeidsmiljø og bedriftenes HMS-arbeid

 

 

 

 

Fafo-seminar med rapportlansering

Nye tall om varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet

29. september

kl. 13:00–

14:30

Kjetil Rekdal

Unio

Tone Rønoldtangen

LO Stat

Marit Hermansen

NAV

Kristin Alsos

Fafo

Johan Røed Steen

Fafo

Sissel C. Trygstad

Fafo

Fafo-seminar med rapportlansering

Nye tall om varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet

29. september

kl. 13:00–

14:30

Kjetil Rekdal

Unio

Tone Rønoldtangen

LO Stat

Marit Hermansen

NAV

Kristin Alsos

Fafo

Johan Røed Steen

Fafo

Sissel C. Trygstad

Fafo

Fafo-seminar med rapportlansering

Nye tall om varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet

29. september

kl. 13:00–

14:30

Kjetil Rekdal

Tone Rønoldtangen

Marit Hermansen

Kristin Alsos

Johan Røed Steen

Sissel C. Trygstad

Fafo-seminar med rapportlansering

Nye tall om varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet

29. september

kl. 13:00–

14:30

Forskernes presentasjon kan lastes ned fra seminarets nettside

Opplever ansatte å kunne ytre seg fritt? Hvor mange arbeidstakere varsler om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen? Fafo inviterte til lansering av nye undersøkelser om ytringsfrihet og varsling på norske arbeidsplasser. De viser blant annet at fire av ti arbeidstakere unnlater å varsle i frykt for negative reaksjoner.

Kjetil Rekdal

Tone Rønoldtangen

Marit Hermansen

Kristin Alsos

Johan Røed Steen

Sissel C. Trygstad

Fafo-seminar med rapportlansering

Nye tall om varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet

29. september

kl. 13:00–

14:30

Kjetil Rekdal

Tone Rønoldtangen

Marit Hermansen

Kristin Alsos

Johan Røed Steen

Sissel C. Trygstad

Fafo-seminar med rapportlansering

Nye tall om varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet

29. september

kl. 13:00–

14:30

Forskernes presentasjon kan lastes ned fra seminarets nettside

Opplever ansatte å kunne ytre seg fritt? Hvor mange arbeidstakere varsler om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen? Fafo inviterte til lansering av nye undersøkelser om ytringsfrihet og varsling på norske arbeidsplasser. De viser blant annet at fire av ti arbeidstakere unnlater å varsle i frykt for negative reaksjoner.

Kjetil Rekdal

Tone Rønoldtangen

Marit Hermansen

Kristin Alsos

Johan Røed Steen

Sissel C. Trygstad

Fafo-seminar med rapportlansering

Nye tall om varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet

29. september

kl. 13:00–

14:30

Kjetil Rekdal

Tone Rønoldtangen

Marit Hermansen

Kristin Alsos

Johan Røed Steen

Sissel C. Trygstad

Fafo-seminar med rapportlansering

Nye tall om varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet

29. september

kl. 13:00–

14:30

Forskernes presentasjon kan lastes ned fra seminarets nettside

Opplever ansatte å kunne ytre seg fritt? Hvor mange arbeidstakere varsler om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen? Fafo inviterte til lansering av nye undersøkelser om ytringsfrihet og varsling på norske arbeidsplasser. De viser blant annet at fire av ti arbeidstakere unnlater å varsle i frykt for negative reaksjoner.

Kjetil Rekdal

Tone Rønoldtangen

Marit Hermansen

Kristin Alsos

Johan Røed Steen

Sissel C. Trygstad

Fafo-seminar med rapportlansering

Nye tall om varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet

I auditoriet i Annekset

29. september

kl. 13:00–

14:30

29. september

kl. 13:00–

14:30

Nye tall om varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet

Fafo-seminar med rapportlansering
I auditoriet i annekset

Nye tall om varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet

Fafo-seminar med rapportlansering

Kjetil Rekdal

Tone Rønoldtangen

Marit Hermansen

Kristin Alsos

Johan Røed Steen

Sissel C. Trygstad