Skip to main content

Fafo-frokost med rapportlansering

Får enslige mindreårige på asylmottak forsvarlig omsorg?

tirsdag 13. mars 2018

kl. 08:30–

09:45

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Forfatternes presentasjon kan lastes ned fra seminarets nettside.

Fafo har sett på omsorgstilbudet enslige mindreårige får på mottak i Norge i dag. På dette seminaret lanserte vi prosjektrapporten: "Et trygt sted å vente», laget på oppdrag fra UDI. Den er skrevet av Fafo-forskerne Guri Tyldum og Silje Sønsterudbråten sammen med psykolog Magne Raundalen.

Asylsøkere mellom 15 og 18 år som kommer alene til Norge er vant til å klare seg på egen hånd. Mange har klart reisen til Norge alene, og i hjemlandet kan de ha vært i arbeid i flere år. Men de er like fullt ungdommer, og trenger omsorg og trygge voksne. I Norge har UDI omsorgsansvaret for denne gruppen. De siste årene har botiden for enslige mindreårige i mottak gått kraftig opp. Lange opphold stiller andre krav til hvordan omsorgsoppgavene løses. Hvordan legger UDI og kommunene til rette for at mottakene gjør dette på en forsvarlig måte?

Etter at rapporten ble presentert, var det kommentarer til funn og anbefalinger ved Birgitte Lange (assisterende direktør i UDI), Anders Prydz Cameron (seniorrådgiver i Barneombudet) og Mirko Rados (daglig leder av Tokla AS, mottak for enslige mindreårige asylsøkere).

Program

Velkommen ved Jon Horgen Friberg, Fafo-forsker

Presentasjon av ny rapport ved Fafo-forskerne Guri Tyldum og Silje Sønsterudbråten, og psykolog Magne Raundalen. Lysark (pdf)

Kommentarer ved

Birgitte Lange, assisterende direktør i UDI, prosjektets oppdragsgiver

Anders Prydz Cameron, prosjektleder for Barneombudets internasjonale prosjekt og arbeider i tillegg med migrerende barn og barn i konflikt med loven

Mirko Rados, daglig leder, Tokla AS, mottak for enslige mindreårige asylsøkere

Spørsmål og kommentarer fra salen til panelet

Møteleder: Jon Horgen Friberg, Fafo

Ny publikasjon

20654Fafo-rapporten "Et trygt sted å vente. Omsorgspraksiser på asylmottak for enslige mindreårige" er forfattet av Guri Tyldum, Silje Sønsterudbråten og Magne Raundalen på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Les mer om rapporten. Last ned nettutgave (pdf 1366 kB)

 

 

 

Fafos temaside

På Fafos temasider finner du oversikt over forskere, publikasjoner, prosjekter, nyheter og arrangementer. Se temasiden:

Asyl og migrasjon

 

 

Fafo-frokost med rapportlansering

Får enslige mindreårige på asylmottak forsvarlig omsorg?

13. mars

kl. 08:30–

09:45

Mirko Rados

Tokla AS

Anders Prydz Cameron

Barneombudet

Magne Raundalen

Tilknyttet Senter for Krisepsykologi, Bergen

Birgitte Lange

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Jon Horgen Friberg

Fafo

Guri Tyldum

Fafo

Fafo-frokost med rapportlansering

Får enslige mindreårige på asylmottak forsvarlig omsorg?

13. mars

kl. 08:30–

09:45

Mirko Rados

Tokla AS

Anders Prydz Cameron

Barneombudet

Magne Raundalen

Tilknyttet Senter for Krisepsykologi, Bergen

Birgitte Lange

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Jon Horgen Friberg

Fafo

Guri Tyldum

Fafo

Fafo-frokost med rapportlansering

Får enslige mindreårige på asylmottak forsvarlig omsorg?

13. mars

kl. 08:30–

09:45

Mirko Rados

Tokla AS

Anders Prydz Cameron

Barneombudet

Magne Raundalen

Tilknyttet Senter for Krisepsykologi, Bergen

Birgitte Lange

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Jon Horgen Friberg

Fafo

Guri Tyldum

Fafo

Fafo-frokost med rapportlansering

Får enslige mindreårige på asylmottak forsvarlig omsorg?

13. mars

kl. 08:30–

09:45

Forfatternes presentasjon kan lastes ned fra seminarets nettside.

Fafo har sett på omsorgstilbudet enslige mindreårige får på mottak i Norge i dag. På dette seminaret lanserte vi prosjektrapporten: "Et trygt sted å vente», laget på oppdrag fra UDI. Den er skrevet av Fafo-forskerne Guri Tyldum og Silje Sønsterudbråten sammen med psykolog Magne Raundalen.

Mirko Rados

Tokla AS

Anders Prydz Cameron

Barneombudet

Magne Raundalen

Tilknyttet Senter for Krisepsykologi, Bergen

Birgitte Lange

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Jon Horgen Friberg

Fafo

Guri Tyldum

Fafo

Fafo-frokost med rapportlansering

Får enslige mindreårige på asylmottak forsvarlig omsorg?

13. mars

kl. 08:30–

09:45

Mirko Rados

Tokla AS

Anders Prydz Cameron

Barneombudet

Magne Raundalen

Tilknyttet Senter for Krisepsykologi, Bergen

Birgitte Lange

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Jon Horgen Friberg

Fafo

Guri Tyldum

Fafo

Fafo-frokost med rapportlansering

Får enslige mindreårige på asylmottak forsvarlig omsorg?

13. mars

kl. 08:30–

09:45

Forfatternes presentasjon kan lastes ned fra seminarets nettside.

Fafo har sett på omsorgstilbudet enslige mindreårige får på mottak i Norge i dag. På dette seminaret lanserte vi prosjektrapporten: "Et trygt sted å vente», laget på oppdrag fra UDI. Den er skrevet av Fafo-forskerne Guri Tyldum og Silje Sønsterudbråten sammen med psykolog Magne Raundalen.

Mirko Rados

Tokla AS

Anders Prydz Cameron

Barneombudet

Magne Raundalen

Tilknyttet Senter for Krisepsykologi, Bergen

Birgitte Lange

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Jon Horgen Friberg

Fafo

Guri Tyldum

Fafo

Fafo-frokost med rapportlansering

Får enslige mindreårige på asylmottak forsvarlig omsorg?

13. mars

kl. 08:30–

09:45

Mirko Rados

Tokla AS

Anders Prydz Cameron

Barneombudet

Magne Raundalen

Tilknyttet Senter for Krisepsykologi, Bergen

Birgitte Lange

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Jon Horgen Friberg

Fafo

Guri Tyldum

Fafo

Fafo-frokost med rapportlansering

Får enslige mindreårige på asylmottak forsvarlig omsorg?

13. mars

kl. 08:30–

09:45

Forfatternes presentasjon kan lastes ned fra seminarets nettside.

Fafo har sett på omsorgstilbudet enslige mindreårige får på mottak i Norge i dag. På dette seminaret lanserte vi prosjektrapporten: "Et trygt sted å vente», laget på oppdrag fra UDI. Den er skrevet av Fafo-forskerne Guri Tyldum og Silje Sønsterudbråten sammen med psykolog Magne Raundalen.

Mirko Rados

Tokla AS

Anders Prydz Cameron

Barneombudet

Magne Raundalen

Tilknyttet Senter for Krisepsykologi, Bergen

Birgitte Lange

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Jon Horgen Friberg

Fafo

Guri Tyldum

Fafo

Fafo-frokost med rapportlansering

Får enslige mindreårige på asylmottak forsvarlig omsorg?

I auditoriet i Annekset

13. mars

kl. 08:30–

09:45

13. mars

kl. 08:30–

09:45

Får enslige mindreårige på asylmottak forsvarlig omsorg?

Fafo-frokost med rapportlansering
I auditoriet i annekset

Får enslige mindreårige på asylmottak forsvarlig omsorg?

Fafo-frokost med rapportlansering

Mirko Rados

Anders Prydz Cameron

Magne Raundalen

Birgitte Lange

Jon Horgen Friberg

Guri Tyldum