Skip to main content

Fafo-seminar med rapportlansering

Bedre samhandling i byggeprosesser - SamBIM

fredag 13. januar 2017

kl. 08:30–

10:30

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Byggebransjen har mål om å planlegge, prosjektere og produsere bygg effektivt, uten feil og til rett tid. Fafo inviterte til seminar i anledning utgivelse av en ny rapport om samhandling i byggeprosessen. Resultatene fra forsøkene gir grunn til optimisme.

Med rapporten SamBIM. Bedre samhandling i byggeprosessen med BIM som katalysator markerer vi seks år med utprøving av BygningsInformasjonsModellering (BIM) og nye samhandlingsmodeller. Byggebransjen er flink til å kritisere seg selv for manglende produktivitetsforbedring og lav omstillingsvilje. Stadig lanseres ny teknologi og nye produksjonsmodeller, mens veien fra den jevne byggeaktivitet til realisering av de nye mulighetene synes lang. Resultatene fra SamBIM-forsøkene gir grunnlag for optimisme.

SamBIM-prosjektet har fått midler fra Norges forskningsråd og er gjennomført av forskere fra Fafo, NTNU og SINTEF Byggforsk. I tillegg har fire industripartnere hatt ansvar for utprøving av samhandlingsprosesser med BIM i sine prosjekter. Disse er Skanska, LINK arkitektur AS, Multiconsult og Statsbygg.

Program

Velkommen og innledning ved Leif E. Moland, Fafo. Lysark (pdf)

Presentasjon av hovedfunn ved Ketil Bråthen, Fafo. Lysark (pdf)
og Cecilie Flyen, SINTEF Byggforsk. Lysark (pdf)

Oppsummering ved Sol Skinnarland, Fafo. Lysark (pdf)

SamBIM i et innovasjonperspektiv på byggenæringen ved Anita Moum SINTEF Byggforsk. Lysark (pdf)               

Paneldebatt

Ledet av Bjørn Erik Lie, LINK arkitektur AS

Deltakere:         

Morten Dybesland, Statsbygg

Rune Stene, Skanska Teknikk

Egil Skavang, Arkitektbedriftene        

Jørgen Leegaard, Byggenæringens Landsforening 

Per Skau, Fellesforbundet       

Johan Arnt Vatnan, Nye Veier

 

Ny publikasjon

20602På dette seminaret lanseres SamBIM. Bedre samhandling i byggeprosessen med BIM som katalysator. Fafo-rapport 2016:40. Nettutgave (pdf 5271kB).

Rapporten er forfattet av Ketil Bråthen, Cecilie Flyen, Leif E. Moland, Anita Moum og Sol Skinnarland.

Andre relevante publikasjoner:

Skinnarland, Sol (2016) Gjennomføringsmodell med BIM for detaljprosjektering. Erfaringer fra Deichmanske hovedbibliotek. Fafo-rapport 2016:26. Nettutgave (pdf 742 kB)

Bråthen, Ketil og Leif E. Moland (2016), Samhandlingsfase og BIM på byggeplass. Erfaringer fra Urbygningen ved NMBU. Fafo-rapport 2016:16. Nettutgave (pdf 1,6 MB)

Moum Anita, Ketil Bråthen, Cecilie Flyen og Tore Haugen (2016), Learning From SamBIM - A Norwegian Innovation Project About BIM-driven Collaboration in Ambitious Building Projects. Artikkel i Raportti (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustuotanto ja -talous), side 917-929. Vol 5.

Flyen, Cecilie (2016) Samhandling og BIM tidlig i byggeprosessen Eikefjord-modellen – pilot for uttesting. SINTEF Fag 39

Bråthen, Ketil og Leif E. Moland (2015), Samhandling med BIM og Lean i detaljprosjekteringsfasen på Urbygningen ved NMBU. Fafo-rapport 2015:53. Nettutgave (pdf 1,5 MB)

Bråthen, Ketil, Leif Moland og Torer F. Berg (2014), Trafikkstasjonen på Risløkka. Samhandling med BIM i prosjekteringsfasen. Fafo-rapport 2014:09. Nettutgave (pdf 737 kB)

Moen, Svein Erik og Leif E. Moland (2010), BygningsInformasjonsModellering (BIM). En studie av utfordringer med å implementere BIM i Statsbygg og Skanska. Fafo-rapport 2010:31. Nettutgave (pdf 732kb)

 20602 logoer

Fafo-seminar med rapportlansering

Bedre samhandling i byggeprosesser - SamBIM

13. januar

kl. 08:30–

10:30

Bjørn Erik Lie

LINK arkitektur AS

Johan Arnt Vatnan

Nye Veier

Per Skau

Fellesforbundet

Jørgen Leegaard

Byggenæringens Landsforening (BNL)

Egil Skavang

Arktitektbedriftene

Rune Stene

Skanska Teknikk

Morten Dybesland

Statsbygg

Cecilie Flyen

SINTEF Byggforsk

Anita Moum

SINTEF Byggforsk

Ketil Bråthen

Fafo

Leif E. Moland

Fafo

Fafo-seminar med rapportlansering

Bedre samhandling i byggeprosesser - SamBIM

13. januar

kl. 08:30–

10:30

Bjørn Erik Lie

LINK arkitektur AS

Johan Arnt Vatnan

Nye Veier

Per Skau

Fellesforbundet

Jørgen Leegaard

Byggenæringens Landsforening (BNL)

Egil Skavang

Arktitektbedriftene

Rune Stene

Skanska Teknikk

Morten Dybesland

Statsbygg

Cecilie Flyen

SINTEF Byggforsk

Anita Moum

SINTEF Byggforsk

Ketil Bråthen

Fafo

Leif E. Moland

Fafo

Fafo-seminar med rapportlansering

Bedre samhandling i byggeprosesser - SamBIM

13. januar

kl. 08:30–

10:30

Bjørn Erik Lie

Johan Arnt Vatnan

Per Skau

Jørgen Leegaard

Egil Skavang

Rune Stene

Morten Dybesland

Cecilie Flyen

Anita Moum

Ketil Bråthen

Leif E. Moland

Fafo-seminar med rapportlansering

Bedre samhandling i byggeprosesser - SamBIM

13. januar

kl. 08:30–

10:30

Byggebransjen har mål om å planlegge, prosjektere og produsere bygg effektivt, uten feil og til rett tid. Fafo inviterte til seminar i anledning utgivelse av en ny rapport om samhandling i byggeprosessen. Resultatene fra forsøkene gir grunn til optimisme.

Bjørn Erik Lie

Johan Arnt Vatnan

Per Skau

Jørgen Leegaard

Egil Skavang

Rune Stene

Morten Dybesland

Cecilie Flyen

Anita Moum

Ketil Bråthen

Leif E. Moland

Fafo-seminar med rapportlansering

Bedre samhandling i byggeprosesser - SamBIM

13. januar

kl. 08:30–

10:30

Bjørn Erik Lie

Johan Arnt Vatnan

Per Skau

Jørgen Leegaard

Egil Skavang

Rune Stene

Morten Dybesland

Cecilie Flyen

Anita Moum

Ketil Bråthen

Leif E. Moland

Fafo-seminar med rapportlansering

Bedre samhandling i byggeprosesser - SamBIM

13. januar

kl. 08:30–

10:30

Byggebransjen har mål om å planlegge, prosjektere og produsere bygg effektivt, uten feil og til rett tid. Fafo inviterte til seminar i anledning utgivelse av en ny rapport om samhandling i byggeprosessen. Resultatene fra forsøkene gir grunn til optimisme.

Bjørn Erik Lie

Johan Arnt Vatnan

Per Skau

Jørgen Leegaard

Egil Skavang

Rune Stene

Morten Dybesland

Cecilie Flyen

Anita Moum

Ketil Bråthen

Leif E. Moland

Fafo-seminar med rapportlansering

Bedre samhandling i byggeprosesser - SamBIM

13. januar

kl. 08:30–

10:30

Bjørn Erik Lie

Johan Arnt Vatnan

Per Skau

Jørgen Leegaard

Egil Skavang

Rune Stene

Morten Dybesland

Cecilie Flyen

Anita Moum

Ketil Bråthen

Leif E. Moland

Fafo-seminar med rapportlansering

Bedre samhandling i byggeprosesser - SamBIM

13. januar

kl. 08:30–

10:30

Byggebransjen har mål om å planlegge, prosjektere og produsere bygg effektivt, uten feil og til rett tid. Fafo inviterte til seminar i anledning utgivelse av en ny rapport om samhandling i byggeprosessen. Resultatene fra forsøkene gir grunn til optimisme.

Bjørn Erik Lie

Johan Arnt Vatnan

Per Skau

Jørgen Leegaard

Egil Skavang

Rune Stene

Morten Dybesland

Cecilie Flyen

Anita Moum

Ketil Bråthen

Leif E. Moland

Fafo-seminar med rapportlansering

Bedre samhandling i byggeprosesser - SamBIM

I auditoriet i Annekset

13. januar

kl. 08:30–

10:30

13. januar

kl. 08:30–

10:30

Bedre samhandling i byggeprosesser - SamBIM

Fafo-seminar med rapportlansering
I auditoriet i annekset

Bedre samhandling i byggeprosesser - SamBIM

Fafo-seminar med rapportlansering

Bjørn Erik Lie

Johan Arnt Vatnan

Per Skau

Jørgen Leegaard

Egil Skavang

Rune Stene

Morten Dybesland

Cecilie Flyen

Anita Moum

Ketil Bråthen

Leif E. Moland