Skip to main content

Fafo-frokost

Voksne som tar fagbrev - hvem er de?

torsdag 26. januar 2017

kl. 08:30–09:45

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Fire av ti som gjennomfører og består en fagprøve er voksne, det vil si at de er 25 år eller eldre. Fafo og Frischsenteret har sett nærmere på hvem disse er. Analysene viser at de fleste ikke har fullført videregående opplæring tidligere, og at muligheten for å ta fagbrev som voksen bidrar til å redusere sosial ulikhet. På frokostseminaret presenterte forskerne flere funn, og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, Trude Tinnlund fra LO og Kristian Ilner fra NHO kommenterte.

Hvert år tar mer enn 20 000 personer i Norge et fag- eller svennebrev. En stor andel kommer ikke rett fra videregående. Her finnes flere tusen med lang og variert arbeidserfaring som benytter muligeten til å ta fagbrev. Dette seminaret handler om dem. 

Hvilken sosial bakgrunn har de? Er den sosiale rekrutteringen for dem som tar fagbrev som voksne en annen enn for dem som fullfører videregående opplæring på annen måte? Er dette veier til formell yrkeskompetanse for grupper som i mindre grad fullfører videregående opplæring som unge?

Fafos og Frischsenterets analyser viser at de fleste voksne som tar fagbrev ikke tidligere har fullført videregående opplæring. Mange av dem som benytter praksiskandidatordninger har en sosial bakgrunn som ellers gir dem en lav sannsynlighet for å fullføre videregående. Muligheten for å ta fagbrev som voksen bidrar på denne måten til å redusere sosial ulikhet.

Program

Velkommen ved Jon Rogstad, Fafo

Innledning ved Torgeir Nyen, Fafo og Oddbjørn Raaum, Frischsenteret. Lysark (pdf)

Kommentar ved
Torbjørn Røe Isaksen, Kunnskapsdepartementet
Trude Tinnlund, LO
Kristian Ilner, NHO

Diskusjon
I panelet: Torbjørn Røe Isaksen (Kunnskapsdepartementet), Trude Tinnlund (LO), Kristian Ilner (NHO), Bernt Bratsberg (Frischsenteret) og Torgeir Nyen (Fafo)

Møteleder: Jon Rogstad, Fafo

Publikasjon

10235Bratsberg, Bernt, Torgeir Nyen og Oddbjørn Raaum (2016), Voksne som tar fagbrev. Fafo-notat 2016:11. Nettutgave (pdf 482 kB)

Notatet er en publikasjon fra prosjektet «Adult Learning, Vocational Skills and Labour Market Outcomes» som gjennomføres i et samarbeid mellom Fafo og Frischsenteret.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd gjennom forskningsprogrammet FINNUT (Forskning og innovasjon i utdanningssektoren).

 

Andre relevante publikasjoner

Aspøy, Tove Mogstad og Torgeir Nyen (2016), Bedre gjennomføring i videregående opplæring. Evaluering av kvalifiseringsmodeller i og etter Vg2 yrkesfag og i Vg3 påbygg. Sluttrapport. Fafo-rapport 2016:37. Nettutgave (pdf 1433 kB)

Nyen, Torgeir  og Anna Hagen Tønder (2016), Partssamarbeidet i fagopplæringen. En intervjuundersøkelse om Samarbeidsrådet for yrkesopplæring og de faglige rådene. Fafo-notat 2016:20. Nettutgave (pdf 540 kB)

Andresen, Silje, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Johannes Oldervoll og Anna Hagen Tønder (2016), Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen. Delrapport 2. Fafo-notat 2016:18. Nettutgave (pdf 3138 kB)

Aspøy, Tove Mogstad og Anna Hagen Tønder (2012), Utredning om forskning på voksnes læring. En litteraturgjennomgang. Fafo-notat 2012:17. Nettutgave (pdf 1.82mb)

Relevant artikkel

Fagbrev for voksne demper sosiale forskjeller (arbeidslivet.no, 25.01.17)

Nyhetssaker

Fafo-frokost: Mer satsning på voksenopplæring (LO, 26.01.17)

Fafo-rapport om fagbrev for voksne: Fagbrev-ordning demper sosiale forskjeller (FriFagbevelse, 26.01.17)

 

Temasider

Livslang læring har vært et sentralt forskningstema på Fafo siden 1990-tallet. Begrepet livslang læring favner læring på alle arenaer, for alle aldersgrupper, og både opplæring og læring gjennom andre aktiviteter. Vi studerer vilkår for læring, med vekt på læring i arbeidslivet. Vi er opptatt av hvilke rammebetingelser som bidrar til kompetanseutvikling for den enkelte og for samfunnet. Les mer på temasiden Livslang læring

Se også temasidene

logo frischsenteret tekst

Fafo logo