Fafopodden
Fafopodden logo mik

#1: Nav etter krisa: Hvordan styrke vårt sosiale sikkerhetsnett?

#1: Nav etter krisa: Hvordan styrke vårt sosiale sikkerhetsnett?
07. august 2020

NAV har vært under hardt press under korona-krisa. Selv om mange av pilene nå peker i riktig retning for arbeidsmarkedet, kommer både gamle og nye problemer til syne igjen. Hva vil vi med det sosiale sikkerhetsnettet vårt? Og hvordan kan vi best hjelpe flest mulig til arbeid og gode liv?

I denne podkast-episoden diskuterer vi NAV. Noen spørsmål vi stiller er:

  • Hvor glipper velferdstilbudet vårt – hvem rammes og på hvilken måte?
  • Gir systemet vårt nok rom for tillit?
  • Bør man gi dem som trenger hjelp flere lovfestede rettigheter?
  • Hvordan unngå at sosialhjelp blir en langtidsytelse?
  • Bør man gi NAV-ansatte mer mulighet for å bruke skjønn?

Hør episoden hvor Fafo-forsker Arne Backer Grønningsæter intervjuer Fafo-forsker Anne Hege Strand, daglig leder Honoratte Muhanzi i Velferdsalliansen og Kristin Rytter, tidligere NAV-leder i Oslo og styremedlem i Foreningen for sosialt arbeid.


Fafopodden kan abonneres på og lyttes til fra vår Soundcloud-profil, Apple Podcast og Google Podcast