Arrangementer

Nysgjerrig på våre framtidige arrangementer?
Motta invitasjoner på e-post.

Å leve med hatprat – en hverdag for mange med funksjonsnedsettelser
Fafo-webinar
Torsdag 3. desember 2020, kl. 12.00–13.00
Å leve med hatprat – en hverdag for mange med funksjonsnedsettelser

På programmet

Hanne Bjurstrøm

Ombud

Janikke Solstad Vedeler

Forskningsleder

Maren Hagen Fuglesang

Prosjektleder for «Stå opp mot hatprat!»

Marianne Knudsen

1. nestleder
Forskningsleder
Fafo
Forsker I, bistilling
Forskningssjef
Fafo

Direktesendingen vil bli tegnspråktolket. Les mer under Praktisk informasjon.

Fafo markerer FNs internasjonale dag for funksjonshemmede med webinar og internasjonal boklansering om hatytringer. Hatefulle ytringer er hverdagskost for en del personer med nedsatt funksjonsevne.

Hatprat skaper emosjonelle problemer, gir folk lavere selvtillit, dårligere helse og redusert mulighet til livsutfoldelse. Hatytringer kan utgjøre svært alvorlige former for diskriminering. Derfor holder likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm åpningsinnlegget. Det blir ellers innlegg fra forskere og samtale med interesseorganisasjonene Unge funksjonshemmede og Norges Handikapforbund.

Du får svar på dette:

  • Hva er hatytringer?
  • Hvordan rammer det?
  • Kan det forbys?
  • Hvilken beskjed sender det til funksjonshemmede generelt?
  • «Disabelism» på norsk – hva er det?

Forskere fra Fafo og NOVA har vært redaktører og bidragsytere til den første internasjonale fagboken om hatefulle ytringer mot personer med nedsatt funksjonsevne. Disability Hate Speech: Social, Cultural and Political Contexts er utgitt på Routledge, og består av 14 kapitler med eksempler fra fire kontinenter og en rekke land. Boken tar opp diskusjoner om hva hatytringer er, hvordan de skal forstås og hvordan de kan bekjempes. På webinaret blir boken presentert av tre av forfatterne.

Hatytringer gjør at funksjonshemmede kan kvie seg for ordinære gjøremål som å ta bussen, gå i butikken eller ta en tur i nabolaget. En svært alvorlig konsekvens er at folk kan la være å delta i det offentlige ordskiftet. Tre som arbeider med å forebygge dette samfunnsproblemet er Maren Hagen Fuglesang, prosjektleder for «Stå opp mot hatprat!» hos Unge funksjonshemmede, Marianne Knudsen, 1. nestleder i Norges Handikapforbund for Ungdom og Berit Vegheim, leder av Stiftelsen Stopp Diskrimineringen.

Program

Velkommen ved møteleder Sissel C. Trygstad, Fafo

Åpningsinnlegg ved likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm 

Innlegg
Hatytringer mot personer med funksjonsnedsettelse i Norge – hva vet vi?
Terje Olsen, forskningsleder ved Fafo

Personer med funksjonsnedsettelse – erfaringer og reaksjoner på hatytringer.
Janikke Solstad Vedeler, forskningsleder, NOVA, OsloMet og John Eriksen, forsker I, Fafo og NOVA, OsloMet

Stå opp mot hatprat.
Maren Hagen Fuglesang, prosjektleder for «Stå opp mot hatprat!», Unge funksjonshemmede

Møteleder i samtale med
Marianne Knudsen, 1. nestleder, Norges Handikapforbund for Ungdom (NHFU) og
Berit Vegheim, leder, Stiftelsen Stopp Diskrimineringen

 

Ny bok

disability hate speechBoken Disability Hate Speech. Social, Cultural and Political Contexts er utgitt på Routledge.

Redaktører er Mark Sherry, Terje Olsen, Janikke Solstad Vedeler og John Eriksen. 

Les om, og kjøp, boken her

 

 

 

 

 

Andre relevante publikasjoner

Vedeler, J. S., Olsen, T. & J. Eriksen (2019). Hate speech harms: a social justice discussion of disabled Norwegians’ experiences. Disability & Society, Volume 34, 2019 - Issue 3

Olsen, Terje, Janikke Solstad Vedeler, John Eriksen og Kurt Elvegård (2016), Hatytringer. Resultater fra en studie av funksjonshemmedes erfaringer. NF rapport: nr 6/2016. Nordlandsforskning. Nettutgave (pdf)

 

Temasider hos Fafo

Fafo har gjennom mange år bygget opp en omfattende forskning om innretning av velferdstjenestene, velferdspolitiske utviklingstrekk og studier av levekår i det norske samfunnet. Vi gjennomfører forskning knyttet til inkludering og deltakelse i arbeidslivet og på andre arenaer. På samlesiden Velferd finner du temasider med oversikt over Fafos publikasjoner, prosjekter og forskere på de ulike temaene.

 

FNs internasjonale dag for funksjonshemmede

en logo2019 day of persons with disabilitiesVed slutten av FNs tiår for funksjonshemmede i 1992 besluttet FNs generalforsamling å etablere 3. desember hvert år som internasjonal dag for funksjonshemmede. Målet er å promotere funksjonshemmedes rett til å delta i alle deler av samfunnet, både politisk, sosialt, økonomisk og kulturelt. Les mer

 

 

Praktisk info

Fafos arrangementer gjennomføres for tiden digitalt og uten publikum.

Se direktesending, og opptak i ettertid, på Fafo-tv. Sendingen er tilgjengelig for alle, men det er kun de påmeldte som i ettertid vil få tilsendt lenker til presentasjonene.

Direktesendingen vil bli tegnspråktolket. Av tekniske og smittevernsmessige årsaker må dessverre tolkingen ses i en separat videotjeneste, parallelt med webinar-videoen. Lenke til denne legges ut på vår webinarside forut for arrangementet. Vi vil i etterkant publisere en egen video som kombinerer webinaret og tolkingen.