Arrangementer
AVLYST: Trøbbel i velferdsstatens grenseflater – innovasjon for bedre samordnet innsats for utsatte barn og unge
Fafofrokost med rapportlansering
Onsdag 18. mars, kl. 08.30–09.45
Fafo, Borggata 2B, Oslo
AVLYST: Trøbbel i velferdsstatens grenseflater – innovasjon for bedre samordnet innsats for utsatte barn og unge

Anna Magdalena Solbu Kleiven

Avdelingsdirektør

Camilla Trud Nereid

Kommunal-direktør

Gry Susanne Hetlelid

Oppvekstsjef

Karin Gustavsen

Spesialrådgiver

Camilla Kayed

Fagsjef
Seniorforsker
Fafo
Daglig leder
Fafo

SEMINARET ER DESSVERRE AVLYST

For å bidra til å begrense koronasmitte har Fafo besluttet å avlyse våre planlagte arrangementer i mars måned.

Enkelte planlagte seminarer vil kunne bli arrangert på et senere tidspunkt – meld deg eventuelt på vår invitasjonsliste for fortløpende informasjon.

Spørsmål kan rettes til Fafos informasjonsavdeling:

* * *

Manglende samarbeid mellom ulike offentlige tjenester kan ende med at utsatte barn og unge ikke får den hjelpen de trenger, og at behov ikke oppdages tidlig. Mange kommuner forsøker å tette «glippsonene» mellom velferdsstatens tjenester. Hvorfor er det så vanskelig å lykkes med bedre samordnet innsats? Hvilke erfaringer har kommunene gjort seg – og hvordan kan flere kommuner følge etter?

Oppfølging av barn og unge med sammensatte behov utfordrer velferdsstatens inndeling i et høyt spesialisert, men også fragmentert hjelpeapparat. Saker kan ende med å bli skjøvet mellom tjenester, informasjon kan glippe og ingen ta ansvar for helhet eller koordinering av tjenester.

En ny Fafo-rapport viser at bedre tverrsektoriell innsats er på dagsordenen i flere kommuner. Det pågår mye innovasjon for å tilrettelegge for mer samarbeid, med mål om å lykkes med å senke terskelen for hjelp, tidlig identifisering og helhetlig oppfølging av barn og unge.

Kommunene jobber med å få på plass hensiktsmessige formelle strukturer for samarbeid, men også med å styrke oppmerksomheten om barn og unges helhetlige behov i tjenestene, og med å utvikle samhandlingskultur og -praksis. Vi peker på betydningen av å utvikle både bedre relasjonell kapasitet og kompetanse i tjenestene.

Til Fafo-frokosten har vi invitert tre kommuner som alle har iverksatt flere tiltak for å fremme mer helhetlig og tidlig innsats: Trondheim, Klepp og Oslo. Tiltakene dreier seg blant annet om både om å utvikle overordnede strategier, organisatoriske strukturer, innretting av tjenester og tilnærmingen i møte med barn, unge og familier.

Med utgangspunkt i deres erfaringer inviterer vi til samtale om innovasjon og utvikling på oppvekstfeltet. Spørsmål vi stiller er:

  • Hvordan styrke samarbeidet mellom tjenestene på oppvekstområdet? Og hva med statens rolle?
  • Hvorfor er det så vanskelig og hva tilsier erfaringene at skal til for å lykkes med bedre samordning?
  • Hvordan kan vi utvikle tjenester som i større grad tar utgangspunkt i barn, unge og familiers helhetlige behov, og at de med behov får den hjelpen de trenger så tidlig som mulig?
  • Og ikke minst, hvordan kan tjenestene bli bedre på medvirkning fra barn og unge, å lytte til barn og unge i utvikling av tjenestene?


Program

Introduksjon og velkomst ved Fafo-leder Tone Fløtten.

Forskerinnlegg ved Inger Lise Skog Hansen og Ragnhild Steen Jensen.

Kommentar ved Anna Magdalena Solbu Kleiven, styreleder i 0–24-samarbeidet og avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet

Samtale om innovasjon for mer helhetlig og tidlig innsats overfor utsatte barn og unge. Medvirkende:

  • Camilla Trud Nereid, kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune
  • Gry Susanne Hetlelid, oppvekstsjef i Klepp kommune.
  • Karin Gustavsen, spesialrådgiver i byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune.

Innlegg med en utfordring om bedre medvirkning fra Ingrid Bruun, daglig leder for Kompetansesenter for livsmestring og folkehelse.

Asvlutningskommentar fra Camilla Kayed, fagsjef hos Barneombudet.

Ordstyrer: Fafo-leder Tone Fløtten

 

Ny publikasjon

20720Manglende samhandling i oppfølging av utsatte barn og unge er et problem. Ansvar kan bli skjøvet mellom tjenester, informasjon glippe, og ingen ta ansvar for helhet eller koordinering av tjenestene. Det kan gjøre at behov ikke oppdages tidlig nok og at barn og unge ikke får den bistanden de har behov for.

Denne rapporten analyserer og drøfter hvordan kommunene kan unngå disse fallgruvene og sikre en mer helhetlig og tidlig innsats på oppvekstområdet. Stikkord er samordning, tverrsektoriell innsats og innovasjon. Rapporten er skrevet på oppdrag for Utdanningsdirektoratet og 0–24-samarbeidet.

Trøbbel i grenseflatene: Samordnet innsats for utsatte barn og unge

Fafo-rapport 2020:02. Nettutgave (pdf).

Praktisk info

Frokost (håndmat, frukt og kaffe/te) serveres fra kl 08:15. Seminaret varer fra 08:30–09:45. Det er gratis og åpent for alle. Bindende påmelding.

Fafo holder til i Borggata 2B ved politihuset og Grønland kirke. 10 minutters gange fra Oslo Sentralstasjon, 5 minutters gange fra Grønland eller Tøyen T-banestasjon, Buss 37 stopper utenfor. Borggata 2B har innkjøring via Grønlandsleiret. Google kart