Skip to main content

Nyhet

The trade union movement as negotiators of a social contract

News | 06 January 2023 | Alf Tore Bergsli
Ny artikkel tilbyr perspektiver på forholdet mellom stat og borger og fagbevegelsens rolle i afrikanske petro-stater. Nigeriansk fagbevegelse har vært avgjørende i tilbakevendende protester mot avvikling av bensinsubsidier. Camilla Houeland foreslår at protestene er arenaer for utøvelse av og krav om dypere medborgerskap knyttet til sivile, økonomiske og politiske rettigheter. Her fungerer fagforeningene – gjennom sitt industrielle medborgerskap – som en mekler mellom stat og borgere, og har dermed bekreftet sin relevans.
This article provides new perspectives on the relationship between state and citizen and the role of trade unions in African petro-states. Nigerian trade unions have been crucial in recurring protests against the dismantling of petrol subsidies, and Camilla Houeland suggests that the protests are arenas for the exercise of and demands for deeper citizenship related to civil, economic and political rights. In this, the trade unions act as a mediator between the state and citizens, and thereby confirm their relevance.
Publisert: 06 January 2023

Researchers