Skip to main content

Nyhet

Completing the broad review of the future of working life in the Nordic countries

News | 07 May 2021 | Alf Tore Bergsli
Det flerårige Fafo-ledede prosjektet Nordic Future of Work har gransket hvilke utfordringer og muligheter fremtidens arbeidsliv gir for de nordiske samfunnsmodellene. Denne sluttrapporten oppsummerer først de seks tematiske rapportene, og diskuterer deretter hvilke konsekvenser utviklingen vil ha for de nordiske modellene. Fafo-forskerne Kristin Alsos og Jon Erik Dølvik peker også på enkelte justeringer som trengs for at modellene skal fungere også i fremtiden.
The multi-year Fafo-led project "Nordic Future of Work" has examined the challenges and opportunities for the Nordic working life models. This final report first summarizes the six thematic reports, and then discusses the consequences the developments will have for the Nordic models. Fafo researchers Kristin Alsos and Jon Erik Dølvik also point to some adjustments needed to uphold the models in the future.

Publisert: 07 May 2021