Kristin Alsos
Kristin Alsos
Forsker

    Utdanning:

    Cand. jur., Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen.


Arbeidsområder:

Arbeidsrett, tariffavtaler, lønnsforhandlinger, minstelønn, medbestemmelse.

Forskningstema:

Organisering og tariffavtaler | Arbeidsinnvandring | Lønns- og arbeidsvilkår | Lokalt partssamarbeid | Ny teknologi | Den nordiske modellen

+47 97537703
Kristin Alsos, Rolf K. Andersen, Tord Flatland og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2023:05
Kristine Nergaard, Kristin Alsos og Tord Flatland
Lokale lønnsforhandlinger i industrien
En kartlegging innen Industrioverenskomstens område
Fafo-rapport 2022:26
Kristin Alsos, Rolf K. Andersen og Tord Flatland
Fafo-rapport 2022:13
Kristin Alsos, Kristine Nergaard og Sondre Thorbjørnsen
Fafo-rapport 2022:12
Kristin Alsos og Kristine Nergaard
Fafo-notat 2021:15
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2021:10
Kristin Alsos, Kristine Nergaard og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2021:07
Anne Mette Ødegård, Bjorn Dapi, Kristin Alsos, Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Hanne C. Kavli, og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2020:32
Fafo-notat 2020:18
Kristin Alsos og Kristine Nergaard
Norske arbeidsgiver-organisasjoner på 2000-tallet
Sentralisering eller fragmentering?
Fafo-notat 2020:14
Tone Fløtten & Sissel Trygstad (red
Fafo-notat 2020:11
Kristin Alsos, Rolf K. Andersen og Kristine Nergaard
Fleksitidsavtalen i staten
Evaluering av prøveordningen
Fafo-rapport 2020:14
Jørgen Svalund, Beate Sletvold Øistad og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2019:38
Elin Svarstad og Kristin Alsos
Fafo-notat 2019:30
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Mona Bråten og Inger Marie Hagen
Fafo-notat 2019:23
Kristin Alsos, Ann Cecilie Bergene, Emil C. Bjøru, Jon M. Hippe, Jon Helgheim Holte, Karin Ibenholt og Rolf Røtnes
Fafo-rapport 2019:05
Kristine Nergaard, Rolf K. Andersen, Kristin Alsos og Johannes Oldervoll
Fleksibel arbeidstid
En analyse av ordninger i norsk arbeidsliv
Fafo-rapport 2018:15
Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2018:18
Kristin Alsos og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2018:02
Kristin Alsos, Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad og Torstein Nesheim
Fafo-rapport 2017:41
Kristin Alsos, Johannes Oldervoll og Beate Sletvold Øistad
«Bare plunder og heft»
Erfaringer med midlertidig ansettelse og deltidsansattes rett til utvidet stilling i kommunal sektor
Fafo-rapport 2017:26
Kristine Nergaard, Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2016:25
Kristin Alsos, Magne Bråthen, Inger Lise Skog Hansen, Jon M. Hippe og Geir Veland
En styrket samfunnsrolle for Pensjonistforbundet
Diskusjon av strategiske muligheter
Fafo-rapport 2016:42
Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad, Kristin Alsos og Torstein Nesheim
Fafo-notat 2016:23
Kristin Alsos, Mona Bråten og Sissel C. Trygstad
Sjatteringer av likhet
Evaluering av reglene om likebehandling av utleid arbeidskraft
Fafo-rapport 2016:15
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2015:18
Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2015:10
Fafo-paper 2014:21
Fafo-notat 2014:20
Kristin Alsos og Line Eldring
Fafo-rapport 2014:15
Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2013:41
Kristin Alsos, Øyvind M. Berge og Johan Røed Steen
Fafo-rapport 2013:30
Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2013:20
Ingunn Bjørkhaug, May-Len Skilbrei og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2013:19
Fafo-report 2012:17
Line Eldring and Kristin Alsos
Fafo-report 2012:16
Line Eldring og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2012:07
Kristin Alsos, Øyvind M. Berge og Anne Mette Ødegård
Kampen om vikarene
Arbeidskraftstrategier i kommunesektoren
Fafo-rapport 2012:06
Anne Mette Ødegård og Kristin Alsos
Håndheving av alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet
Oppsummering av Arbeidsdepartementets konferanse, 10.-11. september 2012
Fafo-notat 2012:16
Kristin Alsos og Sissel C. Trygstad
Fafo-notat 2012:13
Kristine Nergaard, Torstein Nesheim, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2011:33
Sissel C. Trygstad, Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2011:18
Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2011:09
Kristin Alsos
Bemanningsdirektivet
Mulige konsekvenser for norsk rett
Fafo-notat 2010:08
Kristin Alsos
Bemanningsforetak
Reguleringsmodeller i utvalgte europeiske land
Fafo-notat 2010:03
Dagfinn Hertzberg, Rolf K. Andersen og Kristin Alsos
Sammen er vi sterke
En historie om nedbemanning i Nortura
Fafo-rapport 2009:11
Kristin Alsos
Skadet på fritiden – hva så?
Om yrkesskadedekning etter arbeidsdagens slutt
Fafo-notat 2009:19
Kristin Alsos. Med vedlegg av Stein Evju
Tjenestedirektivet og arbeidsretten
Kommentarer til De Factos notat«Er garantier nok?»
Fafo-notat 2009:01
Kristin Alsos, Stein Evju og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2008:05
Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård
Sikrer Norges framtid på minstelønn
Østeuropeisk arbeidskraft på petroleumsanlegg på land
Fafo-rapport 2007:32
Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2007:10

Kristin Alsos, Sissel C Trygstad

Do participation structures affect workers’ voice?

Economic and Industrial Democracy , 2022
Are collective bargaining models in the Nordic countries able to secure a living wage?
Experiences from low wage industries , 2021 The Living Wage: Advancing a Global Movement

Kristin Alsos & Line Eldring

Securing wage floors in the absence of a statutory minimum wage
Minimum wage regulations in Scandinavia facing low-wage competition , 2021

I: Irene Dingeldey, Damian Grimshaw & Thorsten Schulten (red) images/forsider/ekstern/minimum-wage-regimes.jpg

Dølvik, J. E., Marginson, P., Alsos, K., Arnholtz, J., Meardi, G., Müller, T. & Trygstad, S.

Collective wage regulation in northern Europe under strain
Multiple drivers of change and differing responses , 2018

Kristin Alsos, Kristin Jesnes og Beate Sletvold Øistad

Når sjefen er en app – delingsøkonomi i et arbeidsperspektiv , 2018

Åsmund Arup Seip, Kristin Alsos & Pål Nygaard

I arbeidsfredens tjeneste. Arbeidsretten gjennom 100 år , 2016

Line Eldring and Kristin Alsos

The Nordic Countries , 2015

Kristin Alsos og Line Eldring

Lovfestet minstelønn i Norge?

Søkelys på arbeidslivet , 2014

Kristin Alsos og Line Eldring

Husarbeid uten grenser?

Tidsskrift for kjønnsforskning , 2010

Kristin Alsos

Tvungen lønnsnemnd – finnes det alternativer?

Arbeidsrett og arbeidsliv , 2010

Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård

Allmenngjøring: Fører det til likeverdige forhold mellom norske og utenlandske arbeidstakere?

Søkelys på arbeidslivet , 2008

Kristin Alsos og Line Eldring

Labour mobility and wage dumping: The case of Norway

European Journal of Industrial Relations , 2008

Kristin Alsos & Kristine Nergaard

Svårt att hitta en rättvis lönemodell i Norden , 2018

Åsmund Arup Seip og Kristin Alsos

Arbeidsretten 100 år: Kampen mellom juss og forhandlingsmakt , 2016

Line Eldring og Kristin Alsos

Rene hjem, svarte penger , 2010

Kristin Alsos and Line Eldring

Migrant domestic workers – beyond regulation regimes? , 2010

Kristin Alsos og Line Eldring

En europeisk lovfestet minstelønn? , 2012

Kristin Alsos and Line Eldring

Extension of collective agreements: The Norwegian case.

CLR-News , 2006

Kristin Alsos and Jon Erik Dølvik (eds)

The future of work in the Nordic countries
Opportunities and challenges for the Nordic working life models , 2021

Marianne Jenum Hotvedt, Natalie Videbæk Munkholm, Dagný Aradóttir Pind, Annamaria Westregård, Marjo Ylhäinen and Kristin Alsos

The future of Nordic labour law
Facing the challenges of changing labour relations , 2020

Søren Kaj Andersen/Christian Lyhne Ibsen/Kristin Alsos/Kristine Nergaard/Pekka Sauramo

Entwicklung der Lohnpolitik und Tarifverhandlungen in den nordischen Ländern
– Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden im Vergleich , 2016

Schulten, T., Burgess, P. Pedersen, K.

Pay and other social clauses in European public procurement
An overview on regulation and practices with a focus on Denmark, Germany, Norway, Switzerland and the United Kingdom. , 2012