Skip to main content

Ny rapport evaluerer ordning for å ruste opp arbeidstakeres kompetanse