Previous events
Sammen om bolig – hvordan lykkes når den som skal bo kan medføre en voldsrisiko?
Fafo-seminar
Mandag 24. februar 2020, kl. 11.00–15.00
Fafo, Borggata 2B, Oslo

   Se sendingen på Fafo-tv

Gitte Huus

Seniorrådgiver i Spesialist-helsetjeneste-avd.

Anne Jensen

Spesialrådgiver ved avdeling Helse og velferd

Wenche Landbakk

Leder for enhet for rustjenester

Pål Sandvik

Leder for enhet for rustjenester avd. Østmarka

Hilde Jorunn Kvamme

Mathias Estensen

Svanhild Sønsteby

Psykologspesialist

Gry Alnes

Seksjonsleder avd. rus og psykisk helse

Kristine Lier

Avdelingsleder

Heidi Brandtenborg

Seksjonsleder
Senior Researcher
Fafo
Researcher
Fafo
Research director
Fafo
Research Director Deputy director
Fafo

Mer om Fafos forskningstema