Completed projects

Arbeidslivsrettet seniorpolitikk i et myndighetsperspektiv


Fafo-reports and papers

Fafo-rapport 2013:04
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
Tiltak for å redusere tidligpensjonering i Sverige, Danmark og Finland

Project management

Tove Midtsundstad

Project participant(s)

Tove Midtsundstad

Project period

November 2009
March 2011