Completed projects

Strengthening Pensjonistforbundet’s social responsibility: Discussion of strategic opportunities


Fafo-reports and papers

Fafo-rapport 2016:42
Kristin Alsos, Magne Bråthen, Inger Lise Skog Hansen, Jon M. Hippe og Geir Veland
Diskusjon av strategiske muligheter

Project management

Jon M. Hippe

Project participant(s)

Inger Lise Skog Hansen

Project period

April 2016
November 2016