Completed projects

Livsfasepolitikk - økt bruk av eldre arbeidstakere


Fafo-reports and papers

Fafo-rapport 2013:07
Hanne Bogen og Anne Inga Hilsen
Gjenbesøk i seks kommuner

Fafo-rapport 2007:28
Hanne Bogen og Tove Midtsundstad
Erfaringer med seniorpolitikk i seks kommuner

Fafo-rapport 2006
Tove Midtsundstad
Erfaringer fra norsk og internasjonal forskning om tidligpensjonering og seniortiltak

Project management

Tove Midtsundstad

Project participant(s)

Tove Midtsundstad

Commissioned by

KS

Project period

November 2005
August 2007