Completed projects

Teambasert styrermodell i Stokke kommune. En evaluering av erfaringer

Fafo-notat 2017:01
Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Erfaringer fra Stokke

Project manager

Project participant(s)

Ragnhild Steen Jensen

Research area(s)

Wage formation

Project period

December 2016
January 2017