Completed projects

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og organisasjon


Fafo-reports and papers

Fafo-rapport 2015:30
Kristin Jesnes, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Sissel C. Trygstad
En undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer

Project management

Kristine Nergaard

Project period

January 2015
December 2015