Skip to main content

Modell for brukermedvirkning i NAV - pilotprosjekt


See Norwegian version for more information on the project.

   

  • Project manager:

Commissioned by

  • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)