The future of resettlement: vulnerability revisited

This project explores changes in resettlement policies, specifically related to the concept of “vulnerability”, and how these policy changes shape the processes of how refugees are selected for resettlement.

With a comparative perspective across resettling third countries, we explore how criteria and categories for selection of refugees are developed in resettlement policies, with special attention to categories of vulnerability.

We also study how Norway’s selection missions actually implement the categories and criteria, by observing Norwegian resettlement missions in Uganda, Lebanon, and Rwanda.

The project will run from 2021 through 2024, and involves partners from France, Greece, Lebanon, Norway, Sweden, UK, and Uganda.

 • I 2020 var nesten 26 millioner mennesker på flukt, de fleste i et land som grenser til hjemlandet. Utvalgte sårbare flyktninger får tilbud om gjenbosetting til et trygt tredjeland i det globale nord. I Norge kaller vi dem kvoteflyktninger.

  Dette er imidlertid en svært sjelden mulighet, ettersom mindre enn én prosent av verdens flyktninger blir gjenbosatt årlig.

  Gjeldende forskning stiller spørsmål ved om de utvalgte flyktningene representerer de mest sårbare og de med mest behov for gjenbosetting, og hvordan man rettferdig kan vurdere sårbarhet blant menn, kvinner og barn på flukt som har forskjellige behov og ressurser.

  Gjenbosetting av flyktninger handler ikke bare om å gi beskyttelse, men også om migrasjonskontroll. For eksempel deltar Norge nå i EUs relokalisering av flyktninger fra Hellas og i overføring og mulig gjenbosetting av migranter fra Libya via Niger og Rwanda. I disse tilfellene er gjenbosetting en integrert del av det europeiske samarbeidet for å kontrollere grensen mot Middelhavet, og hindre tilgang for andre potensielle flyktninger.

  Vårt mål er å:

  • Bidra med ny kunnskap om både politikkutvikling og praksis som bestemmer flyktningers tilgang til gjenbosetting, basert på empiriske data
  • Bidra til pågående teoretiske debatter om sårbarhet innen migrasjonsstudier og andre faglitteraturer
  • Gi politiske anbefalinger til beslutningstakere og utøvere i gjenbosettingsarbeidet