Skip to main content

Kristine Nergaard & Elin Svarstad

Fagorganisering blant unge nyansatte – hva betyr «et kollektivt trykk»?

Søkelys på arbeidslivet |  2021
 
Nergaard, K. & Svarstad, E. (2021). Fagorganisering blant unge nyansatte – hva betyr «et kollektivt trykk»? Søkelys på arbeidslivet 02/2021 (Volum 38). https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2021-02-01