Skip to main content

Tove Midtsundstad

Seniorers mulighet for gradvis nedtrapping fra arbeidslivet

Søkelys på arbeidslivet |  2018
 
35    Oslo    Universitetsforlaget    1504-7989

Midtsundstad, T. (2018).Seniorers mulighet for gradvis nedtrapping fra arbeidslivet. Søkelys på arbeidslivet, 35(4):313-329.