Skip to main content

T. Midtsundstad

Vil arbeidslivet ha seniorene? En oversikt over norske virksomheters seniorengasjement.

Søkelys på arbeidslivet |  2007
 
24(1)

T.Midtsundstad (2007). Vil arbeidslivet ha seniorene? En oversikt over norske virksomheters seniorengasjement. Søkelys på arbeidslivet, vol. 24(1):95-111.