Skip to main content

T. Midtsundstad

Virksomhetenes sosiale ansvar

 
Nytt arbeidsliv. Medvirkning, inkludering og belønning.    Oslo    Gyldendal Akademiske

T. Midtsundstad (2005), "Virksomhetenes sosiale ansvar, I H. Torp (red.), Nytt arbeidsliv. Medvirkning, inkludering og belønning, Oslo: Gyldendal Akademisk.