Skip to main content
  • Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström

Evaluering av Kunnskapsløftet – fra ord til handling

  • Fafo-notat 2007:23
  • Fafo-notat 2007:23
Dette er første delrapportering fra evalueringen av programmet "Kunnskapsløftet - fra ord til handling". Formålet med notatet er å sette programmet inn i en videre utdanningspolitisk sammenheng og å presentere sentrale dimensjoner for analysen av effekter av programmet. Grunnlaget er 1) en gjennomgang av litteratur om skoleutvikling og organisatorisk endring og 2) en analyse av programdokumenter, herunder prosjektsøknader og innstillinger.

Evalueringen skal: 1) Vurdere slutteffekter i et utvalg utviklingsprosjekter som inngår i programmets portefølje og vurdere disse opp mot målene i programmet, 2) vise om og eventuelt hvordan et samarbeid mellom skoleeier, skoler og kompetansemiljøer fungerer som et hensiktsmessig virkemiddel for å realisere målene i programmet, og 3) vurdere sekretariatets rolle som veileder i søknadsprosessen. Neste delrapportering vil være klar høsten 2008, mens sluttrapporten vil foreligge høsten 2009.

Fafo gjennomfører evalueringen i samarbeid med Karlstads universitet.
  • Published: 19. January 2007
  • Ordering ID: 10043