Fafo papers

Search publications

Arbeidsgiverorganisering i den offentlige randsonen Apo og NAVO
Det strategiske instituttprogrammet på Fafo

Åsmund Arup Seip

Fafo-notat 1996:13

Nettutgave

Forskere på Fafo: Åsmund Arup Seip

Published: 1996 Id-nr.: 870