Skip to main content
Silje Andresen, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Johannes Oldervoll og Anna Hagen Tønder

Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen. Delrapport 2

  • Fafo-notat 2016:18
  • Fafo-notat 2016:18

Dette er den andre delrapporten i evalueringen av forsøk med vekslingsmodeller. Denne delrapporten handler om faglig utvikling, motivasjon og gjennomføring for elevene/lærlingene som går i vekslingsløp. Evalueringen er et samarbeidsprosjekt
mellom Fafo og NIFU.

  • Published: 16. December 2016
  • Ordering ID: 10242
  • ISBN
    ISSN 0804-5135

Fafo researchers

Commissioned by

  • The Norwegian Directorate for Education and Training