Fafo papers

Rapportsøk-en

Brukermedvirkning i NAV – hvor er vi nå?
Evaluering og videreutvikling. Første intervjurunde og refleksjonssamling

Hilde Haualand og Anne Inga Hilsen

Fafo-notat 2014:05

Nettutgave

Prosjekt: Modell for brukermedvirkning i NAV - pilotprosjekt

Forskere på Fafo: Anne Inga Hilsen

Utgitt: 2014 Id-nr.: 10192