Fafo papers

Search publications

En ekstra dytt, eller mer?
Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2

Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen

Fafo-notat 2015:02

Nettutgave

Prosjekt: Qualifying students for apprenticeship or bridging courses

Forskere på Fafo: Tove Mogstad Aspøy, Torgeir Nyen

Utgitt: 2015 Id-nr.: 10213