Indikatorer på diskriminering av innvandrere, urfolk og nasjonale minoriteter

Magne Bråthen, Huafeng Zhang og Jon Rogstad

Fafo-notat 2016:26

Nettutgave

Prosjekt: Indicators of discrimination against migrants, indigenous peoples and national minorities

Forskere på Fafo: Huafeng Zhang

Utgitt: 2016 Id-nr.: 10250