Fafo papers

Rapportsøk-en

Internasjonale handels- og investeringsstrømmer: Nordiske og norske utviklingstrekk 1970–2000

Bård Jordfald

Fafo-notat 2002:16

Nettutgave

Forskere på Fafo: Bård Jordfald

Utgitt: 2002 Id-nr.: 690