Livsmestring med Flyt
Erfaringer fra to pilotkommuner

Mathilde Bjørnset og Jon Rogstad

Fafo-notat 2019:22

Last ned nettutgaven

Prosjekt: Motivasjon og mestring: Unge i randsonen mellom skole, venner og familie

Forskere på Fafo: Mathilde Bjørnset

Utgitt: 2019 Id-nr.: 10312