Fafo papers

Rapportsøk-en

Organisasjonsgrader i norsk arbeidsliv 2016

Kristine Nergaard

Fafo-notat 2018:04

Nettutgave

Prosjekt: LO-SIP, organisasjonsgrad og medlemsutvikling

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

Utgitt: 2018 Id-nr.: 10269