Fafo papers

Search publications

Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2008

Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke

Fafo-notat 2010:07

Nettutgave

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

Utgitt: 2010 Id-nr.: 10103