Skip to main content
  • Åsmund Arup Seip, Johan Røed Steen og Beate Sletvold Øistad

Norsk Sykepleierforbunds tjenester

Ønsker og behov hos medlemmer og tillitsvalgte

  • Fafo-notat 2018:14
  • Fafo-notat 2018:14

Hvordan kan NSF best yte tjenester til medlemmer og tillitsvalgte? Dette notatet tar for seg hvordan medlemmer og tillitsvalgte ser på NSFs tjenester i dag, og hvilke ønsker og behov de ulike gruppene har for bistand og oppfølging fra NSFs ulike organisasjonsledd. NSF har tillitsvalgte på flere nivåer og i ulike typer virksomheter og tariffområder. I alt 19 fylkeskontor koordinerer og veileder de tillitsvalgte, mens nasjonale og internasjonale saker koordineres på sentralt nivå. Notatet viser at medlemmer og tillitsvalgte i NSF er engasjert i samfunnspolitiske spørsmål og i stor grad benytter det støtteapparatet organisasjonen har bygget opp. Både medlemmer og tillitsvalgte understreker at det er viktig at NSF bygger kompetanse i organisasjonen og skaper gode samhandlingsarenaer.

  • Published: 3. July 2018
  • Ordering ID: 10279