Skip to main content
Tove Midtsundstad

Tidlig pensjonering i stat og skoleverk

En analyse av registerdata fra Statens pensjonskasse for 2000

  • Fafo-notat 2002:12
  • Fafo-notat 2002:12
Notatet beskriver pensjoneringen hos eldre medlemmer i SPK i 2000. Pensjoneringsmønsteret beskrives ved hjelp av overlevelses – eller avgangskurver – og forventet avgangsalder. Vi har sett på endringene fra 1999 til 2000 og variasjoner i pensjoneringsmønster mellom ulike etater og virksomheter og mellom et utvalg av de gjennomgående stillingene i stat og skoleverk.
  • Published: 9. January 2002
  • Ordering ID: 686
Last ned publikasjonen

Fafo researchers