Skip to main content
  • Tove Midtsundstad

Vi har ikke bruk for deg lenger…

Tidligpensjonering og bruk av AFP blant ingeniører i privat sektor

  • Fafo-notat 2002:13
  • Fafo-notat 2002:13
Notatet gir en kortfattet beskrivelse av ingeniørenes tidligpensjoneringsatferd og deres begrunnelser for å gå av tidlig. Målet er å si hva ingeniørenes seniorpolitiske hovedutfordringene er og hva som eventuelt trengs av tilleggskunnskap for å utforme treffsikre tiltak.
  • Published: 10. January 2002
  • Ordering ID: 687
Last ned publikasjonen

Fafo researchers