Fafo papers

Search publications

Vi har ikke bruk for deg lenger…
Tidligpensjonering og bruk av AFP blant ingeniører i privat sektor

Tove Midtsundstad

Fafo-notat 2002:13

Nettutgave

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Published: 2002 Id-nr.: 687