Skip to main content
  • Anne Mette Ødegård

Tillitsvalgtpanelet. Oppsummering av resultater fra 2018

  • Fafo-notat 2019:28
  • Fafo-notat 2019:28

I løpet av 2018 gjennomførte Fafo to spørreundersøkelser blantI løpet av 2018 gjennomførte Fafo to spørreundersøkelser blantLOs tillitsvalgte. I forbindelse med Fafos arrangement 8. marsfikk tillitsvalgtpanelet spørsmål om seksuell trakassering påarbeidsplassen. I den andre undersøkelsen stilte vi spørsmål omkompetanseutvikling på arbeidsplassen i form av kurs, opplæringog videreutdanning. Tillitsvalgte i privat sektor fikk i tilleggspørsmål om tjenestepensjonsordninger.

Dette notatet er en sammenfatning, men resultater er tidligerebrukt i rapporter utarbeidet av Fafo og i presentasjoner/kommentarer fra LO.

  • Published: 13. March 2020
  • Ordering ID: 10237