Skip to main content

All persons equal? Shop floor responses to social responsibility.

  • Conference papers  | 
  • 2007
  • 2. February 2015

T. Midtsundstad & T.S. Olsen (2007), All persons equal? Shop floor responses to social responsibility. Paper godkjent som del av Phd-kurset "Changing Employment relations",  Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO, 6. - 8. juni 2007.