Skip to main content

IA som strategi for lengre yrkeskarrierer

Dissertations |  2015
26. September 2015
Unverstetet i Oslo    Universitetet i Oslo

T. Midtsundstad (2015). IA som strategi for lengre yrkeskarrierer. En analyse av virksomhetenes seniorpolitikk og dens effekt på tidligpensjoneringen. Avhandling for graden Phd. Nr. 537. Oslo: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i  Oslo.

Fafo researchers