Fafo reports

Search publications

Fafo-reports

Arne Pape
Kampen om kompetansen
Hva brukte vi utdanningseksplosjonen til?
Fafo-rapport 148
Svein Ole Borgen, Tori Grytli og Dag Stokland
Velferd og produksjon
Konkurranseevnen og samspillet mellom offentlig og privat sektor
Fafo-rapport 147
Jens B. Grøgaard
Skomaker bli ved din lest?
En analyse av ulikhet i utdanning og arbeid blant unge menn på 80-tallet
Fafo-rapport 146
Elisabeth Melander Stene
Fafo-rapport 145
Jon Erik Dølvik
Towards Europeanisation or Renationalisation of Trade Union Strategies
Nordic trade unions and the social dimension of european integration
1993
Thore K. Karlsen
Barn og arbeidsløshet
Rapport fra en høring i grunnskolen
Fafo-rapport 144
Anne Britt Djuve og Arild H. Steen
Norsk fisk - dansk produkt
Om potensialet for økt bearbeiding i norsk fiskeindustri
Fafo-rapport 143
Leif Moland og Ole Roger Sandstad
Kunnskap som virkemiddel
Personal- og lederutvikling i norsk fagbevegelse
Fafo-rapport 142
Elisabeth Melander Stene
Bank i bordet
Strukturendringer i banknæringen og omstillingsproblemer for de ansatte
Fafo-rapport 141
Arne Pape
Deltakelse og oppslutning
Medlemmenes syn på Norsk Jernbaneforbunds organisasjon
Fafo-rapport 140
Fafo-rapport 139
Torunn Kvinge, Ove Langeland og Dag Stokland
Kampen om kapitalen
Investeringer og kapitalbevegelser i internasjonale markeder
Fafo-rapport 138
Torunn Olsen
Staten som arbeidsgiver
Norsk tilpasning til EF og statens arbeidsgiveransvar
Fafo-rapport 137
Jon M. Hippe og Axel West Pedersen
Når jobben betaler
En analyse av velferdsordninger i arbeidsmarkedet
Fafo-rapport 136
Espen Paus og Arild H. Steen
I samme båt?
Det norske maritime miljø
Fafo-rapport 135
Tone Fløtten og Birgit Skaldehaug
Kvinners Europa?
Norske kvinner og europeisk integrasjon
Fafo-rapport 134
Anne K. Waldrop
Før vi vet ordet av det
En analyse av personalpolitiske tiltak for eldre arbeidstakere
Fafo-rapport 133
Jens B. Grøgaard og Ole Fredrik Ugland
Én for alle
Hvem utfører verneplikt i Norge? En undersøkelse av fullføringsgrad og frafall i vernepliktsmassen 1970-90
Fafo-rapport 132
<<  49 50 51 52 53 [5455 56 57 58  >>