Fafo reports

Search publications

Å være seg sitt ansvar bevisst
Språktilbud til 3–5-åringer med minoritetsspråklig bakgrunn som ikke går i barnehage

Beret Bråten og Miriam Latif Sandbæk

Fafo-rapport 2014:23

Nettutgave

Project: Stimulering i norsk språk, barn uten barnehageplass

Forskere på Fafo: Beret Bråten

Published: 2014 Id-nr.: 20370